EN

PrF:CM103Zk Právní dějiny - Informace o předmětu

CM103Zk Právní dějiny

Právnická fakulta
podzim 2005
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Božena Vykopalová
Rozvrh
Po 19. 9. až So 17. 12. Čt 9:35–11:05 136
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Smyslem výuky Právních dějin je poznat základní trendy vývoje státu a práva v Evropě a v některých mimoevropských státech, a tak umožnit studentům vnímat platný český právní řád a jeho předchozí vývoj v širších souvislostech.
Osnova
  • Periodizace. Středověké právo a stát(raně středověký centralizovaný stát, feudální rozdrobenost, stavovská monarchie), absolutismus, moderní právo a stát. Stavy. Lenní systém. Proces znevolnění, postavení poddaných. Úloha a postavení panovníka, ústřední a místní orgány. Prameny práva, právní památky. Právní partikularismus. Recepce římského práva. Odlišnost kontinentálního a anglosaského práva. Nejvýznamnější kodifikace 18. a 19. století. Ústavní vývoj nejvýznamnějších evropských států a USA. Základní rysy vývoje práva a státu v první polovině 19. století.
Literatura
  • VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Renata VESELÁ, Marta KADLECOVÁ a Tomáš KNOZ. Právní dějiny 2. Státy západní Evropy a USA. / Karel Schelle, Ladislav Vojáček a kolektiv. vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 697 s. Edice učebnic PrF MU v Brně, svazek 227. ISBN 80-210-2073-3. info
  • ŽIDLICKÁ, Michaela a Karel SCHELLE. Právní dějiny. 1, Starověk. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 274 s. ISBN 80-7239-018-X. info
  • VLČEK, Eduard a Karel SCHELLE. Právní dějiny. 3, Státy střední a východní Evropy. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 430 s. ISBN 80-7239-019-8. info
Metody hodnocení
Zkouška je písemná. Požadavky na zápočet určí vedoucí učitel seminární skupiny.
Navazující předměty
Informace učitele
Další informace o předmětu na nástěnce katedry. Na katedře je k dispozici přehled okruhů ke zkoušce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014.