MP904Z Právo životního prostředí II - seminář

Právnická fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/1. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. (cvičící)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (cvičící)
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jana Dudová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. RNDr. Jaroslav Chyba, DrSc. (cvičící)
JUDr. Kateřina Kvítková (cvičící)
JUDr. Drahomíra Pálenská, CSc. (cvičící)
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Mgr. Jaroslav Knotek, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Božena Vykopalová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP904Z/01: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každé liché pondělí 11:10–12:40 215, I. Jančářová
MP904Z/02: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každé sudé pondělí 11:10–12:40 215, I. Jančářová
MP904Z/03: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každé liché pondělí 13:30–15:00 215, I. Jančářová
MP904Z/04: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každé sudé pondělí 13:30–15:00 215, I. Jančářová
MP904Z/05: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každé liché pondělí 15:05–16:35 257, I. Jančářová
MP904Z/06: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každé sudé pondělí 15:05–16:35 129, I. Jančářová
MP904Z/07: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každé liché úterý 9:35–11:05 211, I. Jančářová
MP904Z/08: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každé sudé úterý 9:35–11:05 211, I. Jančářová
MP904Z/09: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každé sudé úterý 11:10–12:40 211, I. Jančářová
MP904Z/10: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každé liché úterý 13:30–15:00 148, J. Knotek
MP904Z/11: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každé sudé úterý 13:30–15:00 148, J. Knotek
MP904Z/12: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každé liché úterý 15:05–16:35 148, J. Knotek
MP904Z/13: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každé sudé úterý 15:05–16:35 148, J. Knotek
MP904Z/14: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každý lichý čtvrtek 9:35–11:05 215, I. Jančářová
MP904Z/15: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každý sudý čtvrtek 9:35–11:05 215, I. Jančářová
MP904Z/16: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každý lichý čtvrtek 11:10–12:40 215, J. Tkáčiková
MP904Z/17: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každý sudý čtvrtek 11:10–12:40 215, J. Tkáčiková
MP904Z/18: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každý lichý čtvrtek 13:30–15:00 215, I. Jančářová
MP904Z/19: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každý sudý čtvrtek 13:30–15:00 215, I. Jančářová
MP904Z/20: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
NOW ( MP904Zk Právo ŽP II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je v návaznosti na obecnou část práva životního prostředí seznámit studenty s právní regulací na úseku jednotlivých složek životního prostředí. Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět podstatě a poslání práva životního prostředí, vysvětlit jeho funkce a vyargumentovat jeho opodstatněnost.
Osnova
  • Ochrana ovzduší. Ochrana vodních zdrojů. Ochrana spotřebitele. Ochrana lesa. Ochrana přírody a krajiny. Ochrana zvířat proti týrání. Ochrana včel. Ochrana ryb. Myslivost a životní prostředí. Odpadové hospodářství. Obaly. Chemické látky a ochrana životního prostředí. Ochrana životního prostředí při využívání nerostného bohatství. Ochrana půdy. Ochrana životního prostředí před nepříznivými účinky zemědělské činnosti. Ochrana kulturních památek. Ochrana životního prostředí před nepříznivými účinky ionizujícího záření.
Literatura
  • DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xlii, 599. ISBN 9788071794981. info
  • PEKÁREK, Milan, Ivana PRŮCHOVÁ, Jana DUDOVÁ a Ilona JANČÁŘOVÁ. Právo životního prostředí. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 327 s. ISBN 9788021042995. info
  • PEKÁREK, Milan. Kompenzace za omezení výkonu vlastnických práv při ochraně životního prostředí. In Aktuální otázky práva životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 63-68. ISBN 802103629X. info
  • KINDL, Milan a Ondřej DAVID. Úvod do práva životního prostředí : soukromoprávní aspekty chrany [sic] životního prostředí. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. 223 s. ISBN 8086898113. info
  • DAMOHORSKÝ, Milan. Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2004. 199 s. ISBN 807357036X. info
  • KINDL, Milan a Ondřej DAVID. Úvod do práva životního prostředí. 1. vyd. V Plzni: Západočeská univerzita, 2000. 102 s. ISBN 80-7082-689-4. info
Metody hodnocení
Seminář:procvičování základních pojmů a institutů v návaznosti na přednášky, navazující diskuse, řešení praktických modelových situací, práce s judikaturou, právními předpisy a dalšími dokumenty. Zápočet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.