MV936K Správní věda

Právnická fakulta
podzim 2008
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Rozvrh
Po 22. 9. až Pá 19. 12. každé liché pondělí 16:40–18:10 129
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MV936K/01: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každé liché pondělí 15:05–16:35 129, S. Skulová
MV936K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. S. Skulová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je získání hlubších poznatků a schopnost orientace v základních aspektech a problémech moderní veřejné správy v podmínkách demokratického a právního státu, jako jsou otázky rozhodovacích procesů ve veřejné správě ( včetně principů dobré správy), problematika pracovníků veřejné správy a státní služby, lidského činitele a úloha etiky a etických kodexů, informační politika a standardy ve veřejné správě, regulace a relizace reforem veřejné správy, včetně nejnovějšího vývoje a trendů.
Osnova
  • Pojem a předmět správní vědy, správní věda a teories právního práva ( regulatorní reforma), systém veřejné správy a organizační principy veřejné správy, rozhodování ve veřejné správě, principy dobré správy a jejich prosazování, efektivnost veřejné správy, pracovníci veřejné správy, státní služba (hlavní znaky, kritéria, současný stav), etika veřejné správy a etické kodexy, reformy veřejné správy (pojem, podstata, vývoj a trendy).
Literatura
  • HENDRYCH, Dušan. Správní věda :teorie veřejné správy. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2003. 195 s. ISBN 80-86395-86-3. info
  • POMAHAČ, Richard a Olga VIDLÁKOVÁ. Veřejná správa. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2002. xii, 278. ISBN 8071797480. info
  • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Jan SVATOŇ a Petr MRKÝVKA. Základy správní vědy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 234 s. ISBN 8021018283. info
  • MATES, Pavel a Miloš MATULA. Kapitoly ze správní vědy. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1997. 63 s. ISBN 8070791284. info
  • SKULOVÁ, Soňa. Rozhodování ve veřejné správě v pohledu správní vědy. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 2, s. 225-245. ISSN 1210-9126. info
  • SKULOVÁ, Soňa. Rozhodování ve veřejné správě. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 173 s. ISBN 802101458X. info
  • PRŮCHA, Petr. K pojetí vědy správního práva a správní vědy. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1993, roč. 1, č. 2, s. 31-37. ISSN 1210-9126. info
Metody hodnocení
Přednášky, semináře. Zpracování seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.