EN

PrF:BVD003K ADR - Informace o předmětu

BVD003K Alternativní způsoby řešení sporů

Právnická fakulta
podzim 2011
Rozsah
4/8. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (cvičící)
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Klára Drličková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Martin Pěnčík
Rozvrh
Pá 16. 9. 9:35–11:05 025, 11:10–12:40 025
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BVD003K/01: Pá 16. 9. 13:30–15:00 209, 15:05–16:35 209, Pá 11. 11. 13:30–15:00 124, 15:05–16:35 124, N. Rozehnalová
BVD003K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. N. Rozehnalová
Předpoklady
BZ101Zk Teorie práva && BZ102Zk Státověda && BZ105Zk Právo EU && BZ207Zk Ústavní právo && BZ208K Občanské právo hmotné I && BZ209K Právní informatika && BZ210Zk Správní právo && ! CBB302K Alternativní řešení sporů
Doporučuje se základní znalost teorie práva, občanského hmotného a procesního práva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Základním cílem kursu je: porozumět problematice řešení sporů na smírném základě. Tyto techniky se v oblasti soukromého práva rozpadají na techniky realizované v oblasti obchodní, spotřebitelské a v oblasti rodinného práva. Kurs je zaměřen na oblast obchodní a na oblast spotřebitelskou. V rámci kursu budou probírány techniky konciliace, mediace, smíšené formy. Pozornost bude věnována i otázkám rozhodčího řízení a dalším technikám, v nichž se nevyužívá moci veřejné. Student by měl být schopen vyhodnotit základní techniky, formulovat základní dokumenty nutné pro jejich realizaci. V rámci praktické části by měl být schopen identifikovat situaci a její vhodnost pro řešení. Na příkladech bude rozvedena mediační technika.
Osnova
  • 1. Základní přehled způsobů řešení sporů - na příkladu. 2. Analýza mediace a konciliace. 3. - 4. Analýza rozhodčího řízení. 5. Formulace rozhodčích smluv v obecných a spotřebitelských sporech. Rizika formulací. Judikatura. 6. Příklady mediace.
Literatura
  • elektronická osnova
  • Veškeré nutné materiály jsou v elektronické osnově předmětu.
Výukové metody
Teoretická příprava. Projekt. Domácí příprava.
Metody hodnocení
Písemná práce prezentovaná studentem v rámci kolokvia.
Informace učitele
http://www.is.muni.cz

logolink opvk

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.