EN

PrF:CM103Zk Obecné právní dějiny - Informace o předmětu

CM103Zk Obecné právní dějiny

Právnická fakulta
podzim 2011
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.
Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Božena Vykopalová
Rozvrh
Čt 8:00–9:30 034
Předpoklady
NOW ( CM103Z Obecné právní dějiny seminář ) || CM103Z Obecné právní dějiny seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Smyslem výuky Obecných právních dějin je poznat základní trendy vývoje státu a práva v Evropě a v některých mimoevropských státech, a tak umožnit studentům vnímat platný český právní řád a jeho předchozí vývoj v širších souvislostech.
Osnova
  • Periodizace. Starověký stát a právo Středověké právo a stát(raně středověký centralizovaný stát, feudální rozdrobenost, stavovská monarchie), absolutismus, moderní právo a stát. Stavy, lenní systém, postavení poddaných. Úloha a postavení panovníka, ústřední a místní orgány. Prameny práva, právní památky. Právní partikularismus. Recepce římského práva. Odlišnost kontinentálního a anglosaského práva. Nejvýznamnější kodifikace 18. a 19. století. Ústavní vývoj nejvýznamnějších evropských států a USA. Základní rysy vývoje práva a státu v první polovině 19. století. Totalitární režimy 20. století Charakteristické rysy práva ve 20. století
Literatura
Výukové metody
samostudium; přednáška
Metody hodnocení
písemná zkouška - otevřené otázky
Navazující předměty
Informace učitele
Na katedře je k dispozici přehled okruhů ke zkoušce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014.