EN

PrF:MP714Zk Lidská práva a soudnictví - Informace o předmětu

MP714Zk Lidská práva a soudnictví

Právnická fakulta
podzim 2012
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Marian Kokeš, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. (přednášející)
JUDr. Tomáš Langášek (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Mgr. Jana Zapletalová Koláčková (přednášející)
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Michal Hájek (pomocník)
Mgr. Dita Kučerová (pomocník)
PhDr. JUDr. Štěpán Výborný, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 9. až Pá 21. 12. Po 16:40–18:10 136
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen na základní úrovni řešit případy týkající se lidských práv; bude rozumět procedurálním i obsahovým aspektům ochrany lidských práv na vnitrostání i mezinárodní úrovni; bude schopen sepsat analýzu i prakcitké podání k soudu týkající se problamatiky lidských práv.
Osnova
 • Úvod do lidských práv
 • Kontrola norem prováděná Ústavním
 • Řízení o ústavní stížnosti
 • Právo na živo
 • Právo nebýt mučen
 • Právo na osobní svobodu
 • Svoboda projevu
 • Ochrana osobnosti, ochrana soukromí a rodinného života
 • Právo na pokojné užívání vlastnictví
 • Shromažďovací právo
 • Sdružovací právo a právo politických stran
 • Volební právo, soudní přezkum voleb
Literatura
 • Rovnost a diskriminace. Edited by Michal Bobek - Pavla Boučková - Zdeněk Kühn. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2007. xlviii, 47. ISBN 9788071795841. info
 • HUBÁLKOVÁ, Eva. Evropská úmluva o lidských právech a Česká republika : judikatura a řízení před Evropským soudem pro lidská práva. Praha: Linde, 2003. 743 s. ISBN 807201417X. info
 • BERGER, Vincent. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva. Translated by Bruno Jungwiert. 7. franc. vyd. (2000), 1. č. Praha: IFEC, 2003. xx, 769 s. ISBN 80-86412-23-7. info
Výukové metody
Přednášky (semináře ve zvláštním předmětu)
Metody hodnocení
Sepsání ústavní stížnosti, hodnotí se schopnost identifikace problémů, argumentace a práce s prameny. Možnost práce s vlastními papírovými .
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013.