MV728K Legal Clinic of Refugee Law

Faculty of Law
Autumn 2012
Extent and Intensity
0/1. 2 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Linda Janků, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Hana Lupačová (assistant)
Supervisor
Mgr. et Mgr. Linda Janků, Ph.D.
Institute of Legal Skills and Innovation of Studies - Faculty of Law
Contact Person: Bc. Martin Pěnčík
Supplier department: Institute of Legal Skills and Innovation of Studies - Faculty of Law
Timetable of Seminar Groups
MV728K/01: Mon 1. 10. to Fri 21. 12. each odd Wednesday 18:15–19:45 148, L. Janků
Prerequisites
SOUHLAS
Administrative Law (at least first semester).
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 12 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/12, only registered: 0/12
Fields of study the course is directly associated with
  • Law (programme PrF, M-PPV)
Course objectives
The course focuses on asylum and immigration law and on practical aspects of this field of law. The theory in the course is covered by a separate course Legal clinic, theory preparation which the students of the clinic are supposed to participate in. There is a practical exercise on every seminar (see the course syllabus). After the first three lessons students practice in an NGO and at the office of Ombudsman. Within the practice students also visit asylum centres and detention centres. In the clinic lessons students may exercise some aspects of legal counselling with feedback from lawyers practicing migration and refugee law and practice the knowledge in an NGO. In the second semester students may provide counselling to individual clients under expert supervision. Cílem tedy je v předmětu Uprchlické a cizinecké právo poskytnout jistý teoretický základ, v seminářích kliniky prakticky vyzkoušet některé aspekty právního poradenství „nanečisto“ se zpětnou vazbou od právníků z praxe a následně tyto zkušenosti aplikovat v praxi v nevládní organizaci. V průběhu prvního semestru přitom studenti nejednají sami s klienty nevládní organizace – ale podílejí se již na písemných podáních a další právní činnosti, ve druhém semestru pak již pod dohledem právního poradce SOZE od klienta nevládní organizace zjistí základní aspekty jeho případu a mohou připravit podání pro jeho případ – vše pod dohledem právníka a také na odpovědnost právníka SOZE, který všechna podání kontroluje a může využít v zastupování žadatele o mezinárodní ochranu nebo cizince. Kromě uvedeného by měli studenti rovněž zjistit, jak v praxi vypadá práce právníka v nevládní organizaci, jak lze právem pomoci specifické skupině osob, kteří jsou mnohdy odkázáni pouze na asistenci nevládní organizace. Přidanou hodnotou proti obvyklé praxi je speciální čas věnovaný specializované teoretické přípravě a čas věnovaný přípravě k jednání s klienty, provádění pohovorů, atd.
Syllabus
  • 1. Introduction Examples of persons who can be considered as refugees under Geneva Convention 2. Asylum proceedings before administrative body Students play role-plays (interview in RSD procedure), receive feedback (seminar lectured by a former Ministry of Interior employee) 3. Client communication - lecture by psychologue and role-plays with difficult clients (muslim women, agressive clients...) 4. Court proceedings Writing decisions on international protection; feedback; court proceedings. For homework - writing action against a decision on international protection. 5. Presentation of action at a court How to present oral argumentation 6. Feedback on actions and reflection on practice in NGO 7. Use of country of origin information in asylum proceedings, research skilss
Literature
    recommended literature
  • JÍLEK, Dalibor. Společný evropský azylový systém:doplňková ochrana (The Common European Asylum System: The Subsidiary Protection). první. Brno: Masarykova Univerzita, Spisy Právnické fakulty MU č. 320, 2007. 235 pp. ISBN 978-80-210-4476. info
  • JÍLEK, Dalibor and Renáta KLEČKOVÁ. Společný evropský azylový systém : procedurální směrnice (Common European Asylum System : Procedure Directive). / editoři: Dalibor Jílek a Renáta Klečková. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 214 pp. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; Svazek 304. ISBN 80-210-4058-0. info
  • JÍLEK, Dalibor. Společný evropský azylový systém:právní pojem "pronásledování" : sborník (The Common European Asylum System: The Common Concept of "Persecution"). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 275 pp. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; Sv. 292). ISBN 80-210-3798-9. info
  • JÍLEK, Dalibor. Společný evropský azylový systém:právní pojem "pronásledování" : sborník (The Common European Asylum System: The Common Concept of "Persecution"). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 275 pp. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; Sv. 292). ISBN 80-210-3798-9. info
Teaching methods
Seminars - practical exercises with guests (other seminars) Practice in an NGO and in asylum centres Argumentation seminar Opportunity to participate in the Asylum Law Moot Court
Assessment methods
obligatory presence at seminars and in the NGO
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2012, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2012/MV728K

Go to top | Current date and time: 16/12/2018 03:20, Week 50 (even)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System