MVD029K Praktikum obchodního práva pro pokročilé

Právnická fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Martin Pěnčík
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVD029K/01: Po 30. 9. až Pá 20. 12. Út 16:40–18:10 214, J. Šilhán
Předpoklady
MP604Zk Obchodní právo III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět praktickým postupům aplikace obchodního práva
přetavit teoretické znalosti nabyté v základním kurzu do konkrétní využitelné podoby
analyzovat a konstruovat obchodní smlouvy, formulovat smluvní ujednání optimalizovat obchodní smlouvy z hlediska sankcí, zajištění a rozložení obchodního rizika mezi strany
vytvořit a argumentačně podložit různá obchodněprávní podání a dokumenty
zakládat obchodní společnosti
Osnova
 • Jednání podnikatele - vybrané problémy právní praxe
 • Analýza obchodních smluv
 • Následky porušení smlouvy a odpovědnost, smluvní dispozice s rozsahem odpovědnosti
 • Komplexní aktivní a pasivní kontraktační dovednosti, optimalizace smluvních sankcí
 • Výklad a vymáhání obchodní smlouvy, žaloba na plnění a soudní moderace
 • Cvičení argumentace v ústním projevu
 • Zakladatelské dokumenty a úprava vztahů v obchodních společnostech
 • Příprava postupu zřízení s.r.o.
 • Vybrané otázky obchodních společností
 • Směnka v obchodní praxi
 • Obchodní spory a jejich řešení
 • Další vybrané problémy obchodního práva
Literatura
 • Materiály v interaktivní osnově
 • BEJČEK, Josef, Karel ELIÁŠ, Přemysl RABAN a Karel MAREK. Kurs obchodního práva : obchodní závazky. / Josef Bejček, Karel Eliáš, Přemysl Raban a kolektiv. 5. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. 542 s. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-337-0. info
 • ELIÁŠ, Karel, Jarmila POKORNÁ a Tomáš DVOŘÁK. Kurs obchodního práva : obchodní společnosti a družstva. 6. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xxxv, 503. ISBN 9788074000485. info
 • ŘÍMALOVÁ, Olga. Kniha procesních vzorů ve věcech obchodního práva. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. xviii, 572. ISBN 8071792500. info
 • MUNKOVÁ, Jindřiška. Velká kniha smluvních vzorů : pacta sunt servanda. Edited by Vladimír Zoufalý. 5. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. lix, 1311. ISBN 9788071796138. info
Výukové metody
Případové studie, právní analýza připravených dokumentů, vytváření smluv, žalob a podání, vzájemná argumentační konfrontace studentů, diskuse v seminářích
Metody hodnocení
Průběžné plnění písemných i ústních úkolů v seminářích, aktivní účast na seminářích povinná.
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 11. 2017 07:20, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému