MVD009K Účast veřejnosti při rozhodování ve veřejné správě

Právnická fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jitka Večeřová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jitka Večeřová, Ph.D.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Fafílková
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVD009K/01: Čt 2. 10. 16:40–18:10 124, 18:15–19:45 124, Čt 16. 10. 16:40–18:10 124, 18:15–19:45 124, Čt 30. 10. 16:40–18:10 124, 18:15–19:45 124, Čt 13. 11. 16:40–18:10 124, 18:15–19:45 124, Čt 27. 11. 16:40–18:10 124, 18:15–19:45 124, Čt 11. 12. 16:40–18:10 124, 18:15–19:45 124, J. Večeřová
Předpoklady
Základní orientace v ústavním, občanském a správním právu. (Primárně je předmět určen pro studenty od 7. semestru. Předmět si však mohou zapsat i studenti 5. semestru.)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kurzu se bude student orientovat v příslušné právní úpravě a bude schopen aplikovat teoretické znalosti v praktické rovině. Bude umět formulovat různá podání, návrhy či stanoviska související s právní úpravou účasti veřejnosti při rozhodování ve veřejné správě včetně právní argumentace relevantní judikaturou.
Osnova
 • Úvod do problematiky účasti veřejnosti při rozhodování ve veřejné správě.
 • Pojmy "veřejnost" a "dotčená veřejnost". Formy účasti veřejnosti.
 • Právo petiční a shromažďovací.
 • Právo sdružovací.
 • Právo na informace.
 • Místní a krajské referendum.
 • Účast veřejnosti ve správním řízení.
 • Právo na soudní ochranu včetně ústavního soudnictví.
Literatura
  doporučená literatura
 • PRŮCHOVÁ, Ivana, Ján BAHÝĽ, Lenka BAHÝĽOVÁ, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Jana FILIPOVÁ, Vlastimil GÖTTINGER, Jakub HANÁK, Martin HOLÍK, Josef CHÝLE, Tomáš KOCOUREK, Marie POLÁČKOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Filip RIGEL a Radim VIČAR. Správní procesy v právu životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 412 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek 329. ISBN 978-80-210-5362-5. info
 • Zákon o právu shromažďovacím : komentář. Edited by Petr Černý - Markéta Lehká. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xii, 243. ISBN 9788074003066. info
 • Zákon o sdružování občanů : komentář. Edited by Petr Černý. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. xii, 231. ISBN 9788074003288. info
 • BĚLOHRADOVÁ, Jitka. Institut místního referenda se zaměřením na ochranu životního prostředí. In DNY PRÁVA - 2009 - DAYS OF LAW. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 1979 - 1995, 17 s. ISBN 978-80-210-4990-1. URL info
 • ČERNÝ, Pavel. Průvodce novým správním řádem : s podrobným výkladem a vzory podání. Praha: Linde, 2006. 439 s. ISBN 8072016008. info
 • VEDRAL, Josef. Správní řád : komentář. Vyd. 1. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2006. 1042 s. ISBN 8072731343. info
 • ŠIMÍČEK, Vojtěch. Ústavní stížnost. 3. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2005. 359 s. ISBN 8072015699. info
 • Přístup k soudům při ochraně životního prostředí : (sborník z 1. dne konference Přístup ke spravedlnosti při ochraně lidských práv a veřejných zájmů). Edited by Pavel Černý - Vítězslav Dohnal. Praha: ASPI, 2004. 251 s. ISBN 8073570289. info
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona. Účast veřejnosti při ochraně životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 153 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 295. ISBN 80-210-2947-1. info
Výukové metody
teoretická příprava, diskuse o jednotlivých tématech a aktuálních relevantních případech, rozbor relevantní judikatury, formulace nejrůznějších podání a návrhů v písemné podobě a jejich následné hodnocení
Metody hodnocení
průběžná plnění během celého semestru
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2018 08:03, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému