MVD032K Základy právnických dovedností

Právnická fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Simona Trávníčková, Ph.D.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Fafílková
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVD032K/01: Po 6. 10. 13:30–15:00 031, 15:05–16:35 031, Po 20. 10. 13:30–15:00 031, 15:05–16:35 031, Po 3. 11. 13:30–15:00 031, 15:05–16:35 031, Po 17. 11. 13:30–15:00 031, 15:05–16:35 031, Po 1. 12. 13:30–15:00 031, 15:05–16:35 031, Po 15. 12. 13:30–15:00 031, 15:05–16:35 031, S. Trávníčková
MVD032K/02: Po 6. 10. 16:40–18:10 209, 18:15–19:45 209, Po 20. 10. 16:40–18:10 209, 18:15–19:45 209, Po 3. 11. 16:40–18:10 209, 18:15–19:45 209, Po 17. 11. 16:40–18:10 209, 18:15–19:45 209, Po 1. 12. 16:40–18:10 209, 18:15–19:45 209, Po 15. 12. 16:40–18:10 209, 18:15–19:45 209, S. Trávníčková
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/24, pouze zareg.: 4/24
Mateřské obory
Cíle předmětu
- student porozumí potřebě rozvíjet své dovednosti;
- student dokáže vyhledat potřebnou judikaturu a literaturu k dané právní otázce;
- student si vyzkouší vést rozhovor s klientem, klást mu otázky a zjišťovat jeho potřeby;
- student dokáže napsat dopis klientovi, v němž shrne podstatné informace, které vyplynuly z jednání s klientem;
- student dokáže sepsat jednoduchou právní analýzu po obsahové i formální stránce;
- student dokáže argumentovat a obhájit svůj názor;
- student si vyzkouší vyjednávání s druhou stranou v oblasti rozdílných zájmů a potřeb;
Osnova
  • Dovednost vyhledávat informace
  • Jednání s klientem
  • Psaní dopisu klientovi
  • Sepsání jednoduché právní analýzy
  • Vyjednávání
Literatura
    doporučená literatura
  • Atkins, L. Techniky vyjednávání při poskytování právních služeb. Brno, 2014.
Výukové metody
Diskuse, hraní rolí, psaní právních textů, modelové situace, skupinová práce.
Metody hodnocení
Body za domácí úkoly, skupinová diskuse na konci v rámci kolokvia, závěrečný sebereflektivní text.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2014/MVD032K

Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2018 08:04, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému