MVD033K Ochrana kulturních památek

Právnická fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Eva Kebrlová (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Eva Kebrlová
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Fafílková
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVD033K/01: Čt 2. 10. 15:05–16:35 160, 16:40–18:10 160, Čt 16. 10. 15:05–16:35 160, 16:40–18:10 160, Čt 30. 10. 15:05–16:35 160, 16:40–18:10 160, Čt 13. 11. 15:05–16:35 160, 16:40–18:10 160, Čt 27. 11. 15:05–16:35 160, 16:40–18:10 160, Čt 11. 12. 15:05–16:35 160, 16:40–18:10 160, E. Kebrlová
Předpoklady
MP606Z Správní právo I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je v návaznosti na studium teoretických disciplín správního práva (Správní právo I.) prohloubit praktické znalosti problematiky ochrany památek v ČR. Na konci kurzu by měl být student schopen charakterizovat principy, právní rámec a veřejnou správu na úseku památkové péče, znát typy památkové ochrany a jejich evidenci, a dále charakterizovat oblast archeologie, restaurování a péče o nemovité kulturní dědictví, včetně právních nástrojů ochrany a vztahu k ostatním odvětvím práva.
Osnova
 • 1) Vývoj veřejného zájmu na ochraně památek, historické právní úpravy.
 • 2) Základní principy, zásady a pojmy současné památkové péče.
 • 3) Právní rámec současné památkové péče.
 • 4) Veřejná správa na úseku státní památkové péče.
 • 5) Kulturní památka, národní kulturní památka, památková rezervace, památková zóna. Evidence památek.
 • 6) Péče o kulturní památky.
 • 7) Závazné stanovisko orgánu státní památkové péče.
 • 8) Restaurování.
 • 9) Archeologické výzkumy a nálezy.
 • 10) Správní trestání na úseku státní památkové péče.
 • 11) Vztah památkové péče k ostatním hmotněprávním úpravám.
 • 12) Závěrečné kolokvium.
Literatura
 • HENDRYCH, Dušan. Správní právo : obecná část. 7. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxxviii, 8. ISBN 9788074000492. info
 • HENDRYCH, Dušan. Správní věda : teorie veřejné správy. 3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 231 s. ISBN 9788073574581. info
 • HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jan JANÁK a Jan DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích : od počátků státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 570 s. ISBN 9788071069065. info
 • HOBZEK, Josef. Vývoj památkové péče v českých zemích. Praha: Státní ústav památkové péče a ochrany přírody, 1987, 39 s.
 • PLACHÝ, František. Některé právní otázky památkové péče. Zprávy památkové péče. 1963, roč. 23, č. 3, s. 114-117. ISSN 1210-5538.
 • PRŮCHA, Petr. Správní právo, obecná část. 7. vydání. Brno: MU Brno - Doplněk Brno, 2007. 418 s. MU Brnio - Doplněk Brno. ISBN 978-80-210-4276-6. info
 • SKULOVÁ, Soňa. Rozhodování ve veřejné správě. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 173 s. ISBN 80-210-1458-X. info
 • SKULOVÁ, Soňa. Správní uvážení : základní charakteristika a souvislosti pojmu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 241 s. ISBN 8021032375. info
 • VARHANÍK, Jiří. K právní úpravě archeologických výzkumů a nálezů. Správní právo. 1999, roč. 22, č. 6, s. 337 – 356. ISSN 0139-6005.
 • VARHANÍK, Jiří. Kulturní památky a jejich institucionalizace I. Zprávy památkové péče. 2001, roč. 61, č. 3, s. 65-72. ISSN 1210-5538.
 • VARHANÍK, J. Územní plánování a památková péče. Pracovní texty přípravného kurzu pro zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti na úseku územního plánování. Praha: ČVUT, 2009, s. 188 – 202.
 • Zákon o státní památkové péči : komentář. Edited by Jiří Varhaník - Stanislav Malý. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. xxxii, 116. ISBN 9788073576592. info
Výukové metody
Prakticky orientované přednášky a semináře: výklad a diskuse ve výuce s využitím powerpointových prezentací, úkoly k samostudiu, interaktivní rozbor příslušných právních předpisů a judikatury za využití e-learningu.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem. Požadavkem k udělení kolokvia bude aktivní účast na cvičeních a vypracování plnění zadaných k jednotlivým tématům. V případě nesplnění požadavků bude uloženo náhradní plnění k ověření znalostí studenta.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2018 07:59, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému