BI501K Právní databáze a právní informační systémy

Právnická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Petra Georgala (cvičící)
JUDr. Danuše Spáčilová (cvičící)
JUDr. Jakub Harašta, Ph.D. (pomocník)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (pomocník)
Garance
JUDr. Danuše Spáčilová
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: JUDr. Danuše Spáčilová
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BI501K/01: Po 28. 9. až Pá 18. 12. Po 15:05–16:35 024, D. Spáčilová
BI501K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Spáčilová
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Základní znalost práce na PC.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými základy i praktickými metodami vyhledávání právních dokumentů v knihovnách, v elektronických databázích, v automatizovaných systémech a na oborových portálech internetu. Po jejím absolvování by měl být student schopen:
-orientovat se v obsahu jednotlivých informačních zdrojů o českém, evropském i mezinárodním právu
-vyhledávat a zpracovávat potřebné prameny pro své další studium
-zpracovat rešerši z pramenů ke zvolenému tématu
-správně citovat všechny typy dokumentů
-vyhledat předpisy a další související dokumenty v systémech ASPI, Codexis a Beck-online
-vyhodnotit spolehlivost a aktuálnost nalezených informací
-vyřešit s využitím právních informačních systémů konkrétní příklady
Osnova
  • Právní texty a právní dokumenty. Předpisy, judikatura, literatura. Historie právní informatiky a PIS.
  • On-line přístup k právním informacím, právnické portály. Informační systémy veřejné správy, registry.
  • Zdroje informací a informační instituce. Elektronické knihovny, on-line knihovní katalogy, databáze právnické literatury. Vytváření rešerší, citační norma, příklady citování právních dokumentů.
  • Základy práce s informačními systémy ASPI, Beck-online, Codexis. Vyhledávání právních předpisů, judikatury, literatury. Fulltextové vyhledávání, vazby mezi dokumenty, práce s časem. Řešení konkrétních příkladů pomocí PIS.
  • Evropské právo a judikatura. EUR-Lex.
  • Další možnosti PIS-záložky, poznámky, uživatelská témata, tiskové výstupy, sledování dokumentů, zvýraznění textu...
  • Další zdroje informací a pomůcky pro právní praxi. Vzory smluv, kalkulačky.
Literatura
    doporučená literatura
  • PTAŠNIK, Adam. Automatizované zpracování právních textů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007. 168 s. ISBN 9788087071472. info
Výukové metody
Cvičení v počítačové učebně, kontrola studia pomocí odpovědníků.
Metody hodnocení
Výuka je ukončena kolokviem. Nezbytným předpokladem udělení kolokvia je kumulativní splnění podmínek uvedených v interaktivní osnově předmětu (bodové hodnocení docházky a odpovědníků, zpracování rešerše na zvolené téma)
Informace učitele

Předmět je vytvořen v rámci realizace projektu OP VK "Rozšíření a inovace vysokoškolského vzdělávání v odvětví práva a technologií (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0471)"

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2018 03:36, 25. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému