EN

PrF:BVD006K Finanční právo v soudní praxi - Informace o předmětu

BVD006K Finanční právo v soudní praxi pro bakaláře

Právnická fakulta
podzim 2015
Rozsah
12/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. David Jeroušek (přednášející)
Mgr. Tomáš Rozehnal, Ph.D. (přednášející)
Garance
Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 25. 9. 15:05–16:35 208, 16:40–18:10 208, Pá 4. 12. 15:05–16:35 209, 16:40–18:10 209, Pá 18. 12. 15:05–16:35 211, 16:40–18:10 211
Předpoklady
( BZ101Zk Právní nauka || CBZ101Zk Právní nauka ) && ! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Tento předmět, pokud se týče teoretické základny, zejména navazuje na znalosti získané především v rámci výuky předmětu Finanční právo, Správní právo a Občanské právo procesní, a to dle stávajícího studijního plánu příslušného studijního oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Získání praktických dovedností, které student bude moci uplatnit při vedení soudních řízení ve správním soudnictví, a to jako právní zástupce žalobce. Dále se pak na konci kurzu bude student schopen orientovat v oblasti správy daní, správního soudnictví a provádět základní úkony v těchto řízeních.
Osnova
  • 1. Pojem a charakteristika finančního (daňového) práva. 2. Správce daně a správa daně. 3. Základní zásady správy daně. 4. Daňová kontrola v praxi. 5. Nalézací řízení v praxi. 6. Řízení o opravných prostředcích při správě daní. 7. Dozorčí prostředky a další prostředky ochrany při správě daní. 8. Pojem a charakteristika finančního soudnictví a pravomoc a příslušnost soudů a obecné otázky řízení. 9. Řízení o žalobách proti rozhodnutí finančních orgánů. 10. Řízení o ochraně proti nečinnosti finančních orgánů. 11. Řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením finančních orgánů. 12. Řízení o kompetenčních žalobách. 13. Řízení o kasační stížnosti a řízení o obnově řízení.
Literatura
    doporučená literatura
  • JEROUŠEK, David. STÍŽNOST DLE DAŇOVÉHO ŘÁDU V PRŮBĚHU DAŇOVÉ KONTROLY. Daňový expert, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013, roč. 2013, č. 4, s. 2 - 13. ISSN 1801-2779. info
  • JEROUŠEK, David. ZÁKON O FINANČNÍ SPRÁVĚ ČR - ZÁKLAD FINANČNÍ SPRÁVY STÁTU. In Dny práva 2012. 2012. info
  • ROZEHNAL, Tomáš a David JEROUŠEK. Nový daňový řád - efektivní správa daní. Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010, Praha: Leges, s.r.o., 2010, s. 607-622. info
  • MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Michal RADVAN. Finanční právo a finanční správa. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 381 s. ISBN 802103579X. info
  • MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Michal RADVAN. Finanční právo a finanční správa. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 404 s. ISBN 8021035781. info
Výukové metody
rozbor praktických případů
Metody hodnocení
kolokvium, zejména řešení praktických případů v průběhu semestru
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.