EN

PrF:MV854K Pr. klinika diskriminace I - Informace o předmětu

MV854K Právní klinika diskriminace a rovné zacházení I

Právnická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/1. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Petr Polák (cvičící)
Mgr. Jiří Šamánek (cvičící)
Mgr. Zuzana Ondrůjová (pomocník)
Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Bc. Jana Kvasnicová (pomocník)
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS. (pomocník)
Garance
Mgr. et Mgr. Petr Polák
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Sochorová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MV854K/01: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé liché úterý 16:40–18:10 055
Předpoklady
Skutečný zájem o specifickou problematiku předmětu, schopnost invenčního myšlení, vysoká úroveň analytických schopností. Výhodou je velmi dobrá znalost anglického nebo německého jazyka. Výuka bude probíhat v prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/8, pouze zareg.: 0/8
Mateřské obory
Cíle předmětu
Program obsahuje komplexní informace o problematice rovného zacházení a zákazu diskriminace v kontextu českého práva a práva EU v rovině teoretické a praktické. Klinika je realizována ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv, jednotlivé semináře vedou zaměstnanci oddělení rovného zacházení kanceláře veřejného ochránce práv. Po osvojení si teoretických dovedností absolvují studenti jako povinnou součást předmětu 40 hodin praxe v oddělení rovného zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv. Po absolvování tohoto předmětu budou studenti umět aplikovat obecná teoretická východiska problematiky rovného zacházení zákazu diskriminace, vč. relevantní judikatury v praxi
Osnova
  • Úvodní seminář; Úvod do teorie rovnosti; Právo EU a diskriminace; Diskriminace a rovné zacházení v právu ČR; Zásadní judikatura ESLP ve věcech diskriminace; Zásadní judikatura SDEU ve věcech diskriminace; Veřejný ochránce práv jako antidiskriminační místo (equality body).
Literatura
    povinná literatura
  • Rovnost a diskriminace. Edited by Michal Bobek - Pavla Boučková - Zdeněk Kühn. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2007. xlviii, 47. ISBN 9788071795841. info
  • Antidiskriminační zákon : komentář. Edited by Pavla Boučková. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. xiv, 405. ISBN 9788074003158. info
    doporučená literatura
  • FREDMAN, Sandra. Antidiskriminační právo. Translated by Tereza Kodíčková. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2007. xxvi, 209. ISBN 9788025410547. info
  • BOUDA, Petr. Nepřímá diskriminace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 274 s. ISBN 9788021056794. info
  • ELLIS, Evelyn. EU anti-discrimination law. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2005. lxviii, 40. ISBN 9780199266838. info
Výukové metody
Interaktivní výukové metody s využitím zásad týmové práce a analytických technik. Procvičování získaných poznatků formou řešení modelových situací a praktických případů.
Metody hodnocení
Řešení modelových situací, v průběhu kolokvia prezentace řešení zadaného problému v individuálním vystoupení za použití získaných znalostí.
Informace učitele
Výuka probíhá jednou za čtrnáct dní.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2017.