MVP001K Techniky vyjednávání při poskytování právních služeb

Právnická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Tomáš Philippi (cvičící)
Garance
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Sochorová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVP001K/01: Pá 2. 10. 8:00–9:30 258, 9:35–11:05 258, 11:10–12:40 258, Pá 16. 10. 8:00–9:30 258, 9:35–11:05 258, 11:10–12:40 258, Pá 30. 10. 8:00–9:30 258, 9:35–11:05 258, 11:10–12:40 258, Pá 6. 11. 8:00–9:30 258, 9:35–11:05 258, 11:10–12:40 258, Pá 13. 11. 8:00–9:30 258, 9:35–11:05 258, 11:10–12:40 258, Pá 4. 12. 8:00–9:30 258, 9:35–11:05 258, 11:10–12:40 258, Pá 11. 12. 8:00–9:30 258, 9:35–11:05 258, 11:10–12:40 258, T. Philippi
Předpoklady
SOUHLAS
Souhlas založený na sepsání motivačního dopisu objasňujícího zájem o předmět.
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně. Studenti s povoleným ISP jsou povinni, stejně jako ostatní studenti, účastnit se výuky v plném rozsahu. Účast ve výuce nelze nahradit náhradním plněním.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 14 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/14, pouze zareg.: 0/14
Mateřské obory
Cíle předmětu
1. Představit studentům hlavní faktory ovlivňující dynamiku vyjednávání, naučit je rozpoznat prostor pro dohodu a identifikovat jejich osobní vyjednávací styl. Na kratších cvičeních studentům ukázat jak různé vyjednávací styly, strategie a taktiky ovlivňují proces i výsledek vyjednávání.
2. Seznámit studenty s nejdůležitějšími zákonitostmi vyjednávání, včetně toho, zda a jak použít silové vyjednávání. Objasnit studentům jakou roli ve vyjednávání hrají zájmy versus postoje, jak si stanovit vlastní cíle a jak rozpoznat motivy a ovlivnit rozhodování protistrany.
3. Naznačit, jak fungují některé zákonitosti komunikace, a posílit schopnosti studentů v používání efektivní komunikace. Vysvětli a zdůraznit studentům význam mlčení a naslouchání.
4. Rozebrat se studenty stádia vývoje konfliktu. Představit jim a pomoci jim překonat problémy ve vztahové rovině konfliktu.
Osnova
  • 1.Dynamika vyjednávání zblízka; zájmy versus postoje; vyrovnání se s pocity ovlivňujícími vyjednávání
  • 2. Role komunikace; úloha mlčení a naslouchání; některé prvky efektivní komunikace
  • 3. Věcná a vztahová rovina konfliktu; čtyři základní bariéry souhlasu; taktiky napomáhající protistraně souhlasit
  • 4. Vyjednávací taktiky soustřeďující se na řešení konfliktu; jak znesnadnit protistraně nesouhlasit
  • 5. Jak zvládnout obtížné vyjednávání = jak vyjednávat s těmi, se kterými se nám těžce vyjednává
Výukové metody
Součástí výuky je několik kratších, ale zásadně dvě velká vyjednávací cvičení, pro která studenti v dostatečném předstihu obdrží individuální zadání. Poté podle tohoto zadání vyjednávají a jejich vyjednávání jsou natáčena na video. Následuje rozbor svého vlastního vyjednávání v rámci domácí přípravy a poté společný rozbor vyjednávání ve skupině se všemi ostatními studenty.
Metody hodnocení
Základním podkladem pro hodnocení je práce studenta na seminářích, příprava na vyjednávání, jakož i rozbor vlastního vyjednávání v rámci domácí přípravy, který následuje po každém ze dvou velkých vyjednávacích cvičení. Součástí druhého velkého vyjednávacího cvičení je i sepsání krátkého dopisu klientovi shrnujícího průběh a výsledek vyjednávání a obsahujícího doporučení dalšího postupu.
50% účast a aktivita v seminářích
25% domácí příprava rozboru vlastního vyjednávání
25% písemný výstup = dopis klientovi popisující průběh, výsledek a doporučení dalšího postupu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 10. 2018 22:06, 42. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému