MVV48K Letní škola Katedry dějin státu a práva

Právnická fakulta
podzim 2015
Rozsah
2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
Katedra dějin státu a práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra dějin státu a práva – Právnická fakulta
Předpoklady
absolvování stejnojmenné letní školy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je vypsán pro účastníky letní školy. Její absolventi by měly být schopni:
porozumět vývoji práva na našem území
vysvětlit důvody, které vedly k těmto změnám
udělat si ucelený přehled o jednotlivých vývojových epochách práva
speciální přednášky pak mají umožnit pochopit obecné informace na konkrétních případech
Osnova
  • aktuální problematika a témata letní školy jsou k dispozici na www.lsd.law.muni.cz
Literatura
  • SCHELLE, Karel, Jaromír TAUCHEN, Radovan DÁVID, Ilona SCHELLEOVÁ, Andrea SCHELLEOVÁ, Iva PODHORSKÁ a Tereza ERÉNYI. Demokratizace českého právního řádu (1989 - 2009). 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2009, 130 s. Právo. ISBN 978-80-7418-036-1. info
  • VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Vilém KNOLL. České právní dějiny. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 684 s. Právo. ISBN 978-80-7380-127-4. info
  • HRUBÁ SMRŽOVÁ, Petra, Vilém KNOLL a Alena RUNDOVÁ. Mezníky českých právních dějin. 2., rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005, 231 s. ISBN 808689827X. info
Výukové metody
přednášky, diskuse
Metody hodnocení
kolokvium - znalostní test, pouze jedna odpověď z několika možných variant je správně. Test je nutno napsat na 70%
Informace učitele
http://lsd.law.muni.cz/content/cs/
předmět vypsán jednorázově pouze pro účastníky letní školy
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.