EN

PrF:MVP001K Techniky vyjednávání - Informace o předmětu

MVP001K Techniky vyjednávání při poskytování právních služeb

Právnická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Tomáš Philippi (cvičící)
Garance
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Sochorová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVP001K/01: Pá 23. 9. 8:00–9:30 258, 9:35–11:05 258, Pá 7. 10. 8:00–9:30 258, 9:35–11:05 258, Pá 21. 10. 8:00–9:30 258, 9:35–11:05 258, Pá 11. 11. 8:00–9:30 258, 9:35–11:05 258, Pá 25. 11. 8:00–9:30 258, 9:35–11:05 258, Pá 9. 12. 8:00–9:30 258, 9:35–11:05 258, T. Philippi
MVP001K/02: Pá 30. 9. 8:00–9:30 258, 9:35–11:05 258, Pá 14. 10. 8:00–9:30 258, 9:35–11:05 258, Pá 4. 11. 8:00–9:30 258, 9:35–11:05 258, Pá 18. 11. 8:00–9:30 258, 9:35–11:05 258, Pá 2. 12. 8:00–9:30 258, 9:35–11:05 258, Pá 16. 12. 8:00–9:30 258, 9:35–11:05 258, T. Philippi
Předpoklady
SOUHLAS
Souhlas založený na sepsání krátkého motivačního dopisu stručně objasňujícího zájem o předmět.
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně. Studenti s povoleným ISP jsou povinni, stejně jako ostatní studenti, účastnit se výuky v plném rozsahu. Účast ve výuce nelze nahradit náhradním plněním.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům jednak praktické poznatky pro úspěšné a efektivní právní vyjednávání a jednak též představit úskalí, která takové právní vyjednávání mohou provázet. V rámci předmětu budou studenti seznámeni nejen se základními faktory, které modelují jednání účastníků i jejich postoje v rámci jednání, ale také s možnostmi, kterými lze takové postoje účastníků ovlivnit či využít k dosažení úspěšného výsledku jednání. Předmět je zaměřen na co nejširší praktické využití získaných znalostí a dovedností pro další právní praxi.
Osnova
  • 1.Představení vztahu právního zástupce a jeho klienta. Poukázání na nutnost vhodně nastavit jak vzájemnou komunikaci, tak pozici právního zástupce.
  • 2. Seznámení se základními zákonitostmi při komunikaci s protistranou.
  • 3. Představení odlišných technik vyjednávání a jejich důsledků.
  • 4. Snaha o nalezení nejvhodnější strategie pro dosažení úspěšného výsledku vyjednávání.
  • 5. Přiblížení základních možností pro zvýšení efektivity vyjednávání.
  • 6. Snaha o rozpoznání skutečně dosažitelného (reálného) výsledku jednání a přizpůsobení strategie vyjednávání za účelem dosažení maxima možného, včetně využití umění kompromisu.
Výukové metody
Praktické ukázky technik vyjednávání v podobě modelových situací s bezprostředním rozborem těchto situací v rámci semináře. Obsahem těchto modelových případů jsou vždy především typické občanskoprávní situace, s nimiž se právník ve své praxi může potkat, jako např. jednání o uzavření smlouvy, řešení spoluvlastnických či sousedských vztahů, reklamace zboží, jednání o rozvodu manželství apod. Pro jednotlivé semináře vždy studenti předem obdrží popis konkrétní modelové situace (popř. situací). V rámci semináře budou poté za aktivní účasti studentů realizovány tyto modelové situace tak, aby měli studenti možnost nejen se těchto prakticky zúčastnit, ale především, aby se při svém jednání i při konfrontaci s ostatními zúčastněnými mohli studenti přímo seznámit s odlišnými technikami jednání. Modelová situace bude vždy zároveň realizována z pohledu různých vyjednávacích strategií, aby bylo možno prakticky rozpoznat a posoudit, jak lze odlišnými vyjednávacími přístupy dosáhnout rozdílných výsledků v rámci shodné modelové situace.
Metody hodnocení
Základem pro hodnocení je účast a aktivita studenta v rámci semináře, včetně jeho přípravy na realizaci semináře.
Informace učitele
Výuka bude probíhat vždy od 8:30 do 11:30.
logolink opvk
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.