MVV202K Veřejné zakázky

Právnická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. (cvičící)
Mgr. Michal Čermák (cvičící)
Mgr. Martin Hadaš, LL.M. (cvičící)
Mgr. Ondřej Chmela (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV202K/01: Po 3. 10. až Pá 23. 12. Út 18:15–19:45 215, J. Harvánek
Předpoklady
MP410Zk Občanské právo III || CM410Zk Občanské právo III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/20, pouze zareg.: 7/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou veřejných zakázek, které je dnes velmi aktuální a pro budoucí právníky je znalost tohoto procesu velice významná. Téma je pojato komplexně, tzn. bude postupováno dle příslušné právní úpravy, od procesu vlastního zadávání veřejné zakázky, k ochraně před nezákonným postupem zadavatele, až po případné námitky a jejich přezkoumání před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či soudy. Studenti budou po absolvování předmětu schopni orientovat se v dané problematice, mj. díky výraznému zaměření na praktické otázky zejména formou řešení praktických příkladů zadat veřejnou zakázku jako zadavatel, reagovat na nabídku veřejné zakázky z pozice dodavatele, resp. zastupovat v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Budou znát relevantní právní úpravu a a její zásady. Získají schopnost orientovat se v aktuální rozhdoovací praxi včetně judikatury. Díky podílu expertů z praxe na předmětu budou moci studenti získat názor na téma z různých úhlů pohledu, když budou s příslušnou materií seznámeni tím externím vyučujícím, který se jednotlivému tématu věnuje ve své profesní praxi.
Osnova
  • 1) Právní úprava, základní pojmy a instituty
  • 2) Zadávací řízení
  • 3) Zvláštní postupy
  • 4) Kontrola veřejných zakázek
  • 5) Rozhodovací praxe a judikatura
Literatura
  • vlastní studijní materiály
Výukové metody
Výuka bude probíhat formou cvičení, kdy studenti budou připraveni v teoretické části na část praktickou, ve které budou řešit modelové situace a praktické příklady. Výuka bude probíhat ve dvouhodinových cvičeních 12 x za semestr, přičemž jednotlivá témata budou rozdělena mezi vyučující dle jejich specializace. Studentům tak bude poskytnuta možnost seznámit se detailně s konrétním tématem od toho vyučujícího, který se s ním setkává ve své každodenní profesní praxi. Studenti tak získají konkurenční výhodu při zájmu o zaměstnání u potenciálního zaměstnavatele, zejména u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ale i v mnohých specializovaných institucích a organizacích. Součástí výuky je i řešení příkladů - zadávání veřejných zakázek a jejich vyhodnocování, dozor Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a soudní přezkum.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 3. 2018 21:27, 11. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému