EN

PrF:MVV57902K Akvizice společností - Informace o předmětu

MVV57902K Akvizice společností

Právnická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Ivan Telecký, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Ivan Telecký, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Sochorová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV57902K/01: St 5. 10. 13:30–15:00 025, 15:05–16:35 025, 16:40–18:10 025, St 12. 10. 13:30–15:00 038, 15:05–16:35 038, 16:40–18:10 038, St 2. 11. 13:30–15:00 025, 15:05–16:35 025, 16:40–18:10 025, St 7. 12. 13:30–15:00 025, 15:05–16:35 025, 16:40–18:10 025, I. Telecký
Předpoklady
( MP405Z Obchodní právo I || CM405Z Obchodní právo I ) && MP506Z Obchodní právo II && MP604Z Obchodní p. III sem
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/20, pouze zareg.: 1/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto předmětu bude student schopen: navrhnout strukturu transakce; vypracovat termsheet, dohodu o mlčenlivosti a právní prověrku; zpracovat jednoduchou akviziční smlouvu; vyhodnotit, zda je pro transakci nutné získat souhlas Úřadu pro hospodářskou soutěž, a daňové dopady transakce.
Osnova
  • 1. blok: Co je M&A, největší kauzy, horror stories. Související aspekty - byznys kontinuita (obchodní názvy). Důvody (motivy) pro M&A. Subjekty, které se na M&A podílí (kupující, prodávající, banky, poradci). Fúze. Akvizice. DD prodávajícího. Hledání kupujícího, teazer, road show. NDA, LOI, ujednání o exkluzivitě. SOSB. DD kupujícího. SPA, disclosure letter. Pre-closing (post-signing) - CPs. Closing. Zadání úkolu
  • 2. blok: Právní režim (smlouva o koupi akcií, obchodního podílu, registrace ve veřejném rejstříku). Vazby reps&warr na výsledky DD. Finanční podmínky, antitrust. Zadání úkolu.
  • 3. blok: Limity vertikálních a horizontálních spojení. Burzovní pravidla, dohled. Daňová a účetní DD targetu. Daňové a účetní aspekty při strukturování, konsolidace.
Literatura
    doporučená literatura
  • Eliáš/Pokorná/Dvořák: Kurs obchodního práva. Obchodní společnosti a družstva. C. H. Beck, 6. vydání, 2010 a specializované články
Výukové metody
Teoretická domácí příprava, zpracování praktických úkolů na semináři, materiály z praxe.
Metody hodnocení
Řešení praktických úkolů na semináři, aktivní přístup, 100% účast, závěrečná diskuze.
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.