MVV7919K Art právo

Právnická fakulta
podzim 2016
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Michal Adamovský (přednášející), JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Bc. Martina Hájková (přednášející), JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (zástupce)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (přednášející)
Mgr. Bc. Monika Lukášová Spilková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. MgA. Jakub Míšek (přednášející)
Mgr. Vojtěch Mlynář (přednášející), JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (zástupce)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Lucie Straková (přednášející)
Mgr. Bc. Matěj Sýkora (přednášející), JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (zástupce)
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 26. 9. až Pá 23. 12. každý lichý čtvrtek 16:40–18:10 215
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MVV7919K/01: Po 3. 10. až Pá 23. 12. každý sudý čtvrtek 16:40–18:10 215, M. Štěpáníková
MVV7919K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Štěpáníková
Předpoklady
MP511Zk Pr. duševního vlast.
Zájem o umění a znalost základů práva duševního vlastnictví.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory
Cíle předmětu
Vzhledem k tomu, že právní úprava umění je specifickou oblastí, která je v českém prostředí teoreticky jen velmi málo zpracována, neexistují pro ni žádné české odborné texty a ve výuce je jí věnováno jen minimum prostoru, vzniká mezera mezi potřebami praxe a nabídkou výuky, a to v právním i uměnovědném kontextu. Úkolem předmětu je tudíž reagovat na potřeby kulturního a uměleckého světa, volajícího po vyšší právní informovanosti zainteresovaných pracovníků, a zároveň nabídnout nadaným a o danou problematiku se zajímajícím studentům pohled z obou stran. Za tímto účelem budou využity kontakty garantky projektu s neziskovou sférou věnující se této problematice, a to jak v ČR (Fairart, o. s., Brno kulturní, o. s.) i v zahraničí (VLA v New Yorku).
Osnova
  • 1. týden: Úvod do Art práva 2. týden: Kulturní politika jako podklad právní úpravy umění 3. týden: Veřejnoprávní aspekty umění 4. týden: Právo duševního vlastnictví v umění I 5. týden: Právo duševního vlastnictví v umění II 6. týden: Právní úprava divadla I 7. týden: Právní úprava divadla II 8. týden: Právní úprava fotografie 9. týden: Právní úprava hudby 10. týden: Právní úprava výtvarného umění 11. týden: Evropské a mezinárodní aspekty právní úpravy umění 12. týden: Prezentace projektů, kolokvium
Výukové metody
Výuka samotná se bude skládat z diskusních přednášek na průřezová témata (1.-5. týden) a dále z oborově zaměřených seminářů, složených vždy z teoretické přednáškové části a diskusní části s vybraným odborníkem z praxe.
Metody hodnocení
Student vypracuje praktické plnění z oblasti, kterou si vybere, dle zadání praktika seminarizujícího danou oblast, a toto praktické plnění odprezentuje v závěrečném týdnu.
Informace učitele
Cílem předmětu je příprava studentů zejména na praktické řešení právních aspektů umělecké činnosti včetně otázek řízení uměleckých institucí. Tyto aspekty jsou zásadní součástí kulturních a kreativních průmyslů, a tedy mají i významný ekonomický potenciál jak v českém, tak i v evropském měřítku. Úspěšné vedení umělecké instituce je podmíněno kombinací právních znalostí a dovedností uměleckého a kulturního managementu. I EU zdůrazňuje, že kulturní a kreativní průmysly jsou velmi perspektivním odvětvím, kde se dlouhodobě zvyšují ekonomické přínosy. Předmět nabízející studentům MU možnost připravit se na takovou možnost praktického profesního směřování včetně interakce se samotnými umělci a možnosti propojení obou klíčových aspektů kulturního a uměleckého managementu ve vztahu k právu je pro PrF velmi perspektivní zejména z hlediska přípravy absolventů pro praxi.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.