EN

PrF:MVV7920K Mezinárodněprávní ochrana dětí - Informace o předmětu

MVV7920K Právní klinika - Mezinárodněprávní ochrana dětí

Právnická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Ing. Martina Cirbusová, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV7920K/01: Po 3. 10. až Pá 23. 12. Út 18:15–19:45 133, M. Cirbusová
Předpoklady
MP410Zk Občanské právo III && MP509Zk Rodinné právo && MP601Zk MPS II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět sestává z teoretické a klinické části zaměřených na seznámení studentů s praxí v oblasti mezinárodněprávní ochrany dětí. V rámci teoretické části budou studenti pod vedením odborníků z Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu (dále jen ÚMPOD) seznámeni se zákonnou působností ÚMPOD, praktickými případy jeho agendy, díky čemuž získají nezbytné zkušenosti pro navazující klinickou část výuky. Tématicky se výuka zaměří na čtyři základní okruhy týkající se mezinárodního práva rodinného - vymáhání výživného z ciziny, zajišťování práva na styk s dítětem, mezinárodní únosy dětí a mezinárodní osvojení. V rámci klinické části budou studenti mít možnost pod vedením odborného mentora pracovat na tzv. živých případech, spolupodílet se s právníky na řešeních těchto případů, psát podání, účastnit se jednání s klienty, být přítomní mediací, atd.
Osnova
  • 1. Úvod do problematiky, přehled právní úpravy a seznámení se zákonnou působností ÚMPOD
  • 2. Právní nástroje uplatnitelné v oblasti mezinárodněprávní ochrany dětí
  • 3. Podrobné představení agendy, kterou ÚMPOD řeší
  • 4. Seznámení s případy, které byly již na ÚMPOD ukončeny
  • 5. Klinická část - práce na živém případu
  • 6. Návrhy řešení případu, realizace konkrétních kroků, které bude potřeba v případu podniknout
Výukové metody
právní klinika - teoretická část (seznámení se s tématem kliniky, teoretický základ problematiky, příprava na klinickou část), klinická část (seznámení se s konkrétním případem , konzultace s právníky a odborníky z ÚMPOD, návrh řešení situace, případný další postup, diskuze s ostatními účastníky kliniky).
Metody hodnocení
Ukončení předmětu formou kolokvia. Podmínky: budou upřesněny na prvním semináři
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017.