MV315K Dějiny soukromého práva

Právnická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Ondřej Horák, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 25. 9. až Pá 22. 12. každou sudou středu 8:00–9:30 034
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MV315K/01: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každou lichou středu 8:00–9:30 034, O. Horák, P. Salák
MV315K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Horák
Předpoklady
! MV315Zk Dějiny soukromého p. && ( MP201Zk České právní dějiny novověku || CM201Zk České právní dějiny novověku )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 22/25, pouze zareg.: 1/25
Mateřské obory
 • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat genezi základních institutů soukromého práva, které bezprostředně souvisí s přirozeným životem člověka. Témata klíčová pro oblast soukromého práva budou proto sledovat životní příběh člověka od narození až po smrt, s důrazem na hledání jeho předprávních kořenů. Smyslem uvedených přednášek je propojit určitou lidskou moudrost, která překračuje meze specializovaných oborů, s teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi studentů práva.
Osnova
 • 1. Soukromé versus veřejné. Dělení na soukromé právo a veřejné právo
 • 2. Přehled dějin soukromého práva
 • 3. Okamžik zrození - osobnost
 • 4. Právní způsobilost
 • 5. Manželství
 • 6. Rodina
 • 7. Vlastnictví
 • 8. Sousedská práva
 • 9. Smlouva
 • 10. Svět práce
 • 11. Kategorie času
 • 12. Smrt, život po smrti
Literatura
  povinná literatura
 • HORÁK, Ondřej. Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy : vybrané otázky. Vydání první. Praha: Leges, 2017. 160 stran. ISBN 9788075021892. info
  doporučená literatura
 • VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Pavel SALÁK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Ivana PRŮCHOVÁ, Renata VESELÁ, Radovan DÁVID, Miroslav FRÝDEK, Ivana STARÁ a Martin CEMPÍREK. Vývoj soukromého práva na území českých zemí (I. díl). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 616 s. Spisy PrF MU č. 426 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6006-7. info
 • VOJÁČEK, Ladislav, Jaromír TAUCHEN, Karel MAREK a Lenka DOUBRAVOVÁ. Vývoj soukromého práva na území českých zemí (II. díl). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 411 s. Spisy PrF MU č. 427 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-6007-4. info
 • Dějiny českého soukromého práva. Ed. Marta Kadlecová - Karel Schelle - Renata Veselá - Eduard Vlček. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 279 s. ISBN 978-80-7380-041-3.
 • URFUS, Valentin. Historické základy novodobého práva soukromého. Praha, 2001.
 • STIEBER, Miloslav. Dějiny soukromého práva v střední Evropě : nástin (Přív.). Vyd. 2. Praha: Knihtiskárna "Typus", 1930. 208 s. info
Výukové metody
přednášky; semináře
Metody hodnocení
Kolokvium probíhá písemně. Pro jeho získání je třeba určité přítomnosti na přednáškách a seminářích (6x) a odevzdání písemných příprav dle pokynů vyučující.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.