CS

PrF:MVP001K Negotiation Techniques - Course Information

MVP001K Negotiation Techniques in Legal Counseling

Faculty of Law
Autumn 2017
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
JUDr. Tomáš Philippi (seminar tutor)
Supervisor
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Contact Person: Bc. Jana Würzlerová
Supplier department: Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Timetable of Seminar Groups
MVP001K/01: Fri 6. 10. 8:00–9:30 258, 9:35–11:05 258, Fri 20. 10. 8:00–9:30 258, 9:35–11:05 258, Fri 3. 11. 8:00–9:30 258, 9:35–11:05 258, Fri 17. 11. 8:00–9:30 258, 9:35–11:05 258, Fri 1. 12. 8:00–9:30 258, 9:35–11:05 258, Fri 15. 12. 8:00–9:30 258, 9:35–11:05 258, T. Philippi
MVP001K/02: Fri 13. 10. 8:00–9:30 258, 9:35–11:05 258, Fri 27. 10. 8:00–9:30 258, 9:35–11:05 258, Fri 10. 11. 8:00–9:30 258, 9:35–11:05 258, Fri 24. 11. 8:00–9:30 258, 9:35–11:05 258, Fri 8. 12. 8:00–9:30 258, 9:35–11:05 258, Fri 22. 12. 8:00–9:30 258, 9:35–11:05 258, T. Philippi
Prerequisites
SOUHLAS
Souhlas založený na sepsání krátkého motivačního dopisu stručně objasňujícího zájem o předmět (postačí jedno až dvouvětné shrnutí).
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně. Studenti s povoleným ISP jsou povinni, stejně jako ostatní studenti, účastnit se výuky v plném rozsahu. Účast ve výuce nelze nahradit náhradním plněním.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 12/20, only registered: 1/20
Fields of study the course is directly associated with
  • Law (programme PrF, M-PPV)
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je umožnit studentům praktickým přístupem získat poznatky a zkušenosti pro úspěšné a efektivní právní vyjednávání. Studenti budou seznámeni jak se základními faktory, které podmiňují jednání a postoje účastníků, tak s přístupy, kterými lze takové postoje účastníků ovlivnit či využít k dosažení úspěšného výsledku jednání. Předmět je zaměřen na co nejširší praktické využití získaných znalostí a dovedností pro další právní praxi.
Syllabus (in Czech)
  • 1.Představení vztahu právního zástupce a jeho klienta. Poukázání na nutnost vhodně nastavit jak vzájemnou komunikaci, tak pozici právního zástupce.
  • 2. Seznámení se základními zákonitostmi při komunikaci s protistranou.
  • 3. Představení odlišných technik vyjednávání a jejich důsledků.
  • 4. Snaha o nalezení nejvhodnější strategie pro dosažení úspěšného výsledku vyjednávání.
  • 5. Přiblížení základních možností pro zvýšení efektivity vyjednávání.
  • 6. Snaha o rozpoznání skutečně dosažitelného (reálného) výsledku jednání a přizpůsobení strategie vyjednávání za účelem dosažení maxima možného, včetně využití umění kompromisu.
Teaching methods
group projects, analysis of video
Assessment methods (in Czech)
Základem pro hodnocení je účast a aktivita studenta v rámci semináře, včetně jeho přípravy na realizaci semináře.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2017, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2017/MVP001K