MVV233K Competition Law

Právnická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Prof. UG dr hab. Anna Dobaczewska (přednášející), doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Věra Redrupová, B.A.
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV233K/01: Po 2. 10. 11:10–12:40 025, 13:30–15:00 025, 15:05–16:35 025, St 4. 10. 9:35–11:05 025, 11:10–12:40 025
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/30, pouze zareg.: 7/30
Mateřské obory
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Main objectives are:
- to understand and be able to explain general regulations on competition;
- to understand European and some domestic regulation on antitrust regulations and its impact on entrepreneurs market strategies;
- to understand the procedural importance of merger control in the integrated European market;
- to understand the influence of state intervention on the competitive market and its role for economic development.
Osnova
  • 1. European Competition Law – general introduction
  • 2. Antitrust regulations in European and domestic law
  • 3. Procedures on merger control between entrepreneurs in the EU and countrywide
  • 4. Combating unfair competition (public and private enforcement)
  • 5. State aid – forms, sorts and areas of use – the European and domestic perspective.
Literatura
  • See Teacher’s Information for full details.
Výukové metody
Lessons with discussion.
Metody hodnocení
Written test exam.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Literature
A. Dobaczewska (ed.) Public economic law, Gdansk 2016, Gdańsk University Press, ISBN 978-83-7865-493-3
B. I. Lianos (ed), Handbook on European Competition Law, Cheltenham 2013, Edward Elgar ISBN 978-1-84844-553-6
C. E.Szyszczak (ed), Research Handbook on European State Aid Law, Cheltenham 2013, Edward Elgar ISBN 978-1-84980 274 1
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2017/MVV233K