MVV243K Judicial Control of Administration in Comparative Law Perspective

Právnická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Doc. Dr. Vuk Cucic (přednášející), doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Věra Redrupová, B.A.
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV243K/01: Po 20. 11. 11:10–12:40 041, 13:30–15:00 041, Út 21. 11. 16:40–18:10 025, 18:15–19:45 025, St 22. 11. 9:35–11:05 025, 11:10–12:40 025
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
At the end of the course students should be able to:
- Understand the constituent elements of judicial control of administration;
- Understand the historical development and the social forces driving establishment of different types of administrative judiciaries;
- Explain and present their own positions on specific issues concerning the organization and the functioning of administrative judiciary.
Osnova
  • 1. Introduction, meeting students, explaining the purpose and outline of the course;
  • 2. Systems of special administrative courts headed by a council of state - the case of France;
  • 3. Systems of regular courts controlling administration - the case of England;
  • 4. System of specialized administrative courts within judiciary - the case of Germany;
  • 5. Serbian administrative judiciary;
  • 6. Student workshop on key elements of administrative judiciary.
Literatura
  • See Teacher’s Information for full details.
Výukové metody
Analysis of literature and materials of lectures;
Brainstorming and discussions.
Metody hodnocení
Assessment of activeness of a student during the lectures and the student workshop.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Literature:
- Administrative law of the European Union, its member states and the United States, Intersentia, Cambridge, 2012.
- Administrative law, Western European democracies, Volume I, II, III, Aldo Piras [Ed.], Giuffrè, Milan, 1997.
- Bell, John, Judiciaries within Europe, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
- Fromont, Michel, “La justice administrative en Europe: différances et convergences”, dans Revue française de droit administratif, no. 24, 2008, Paris, (267-271), p. 267.
- Fromont, Michel, Droit administratif des États européens. Presses Univ. de France, Paris, 2006.
- Kopp, Ferdinand, Schenke, Wolf-Ruediger, Verwaltungsgerichtsordnung, Kommentar, 20 ed., C. H. Beck, Munich, 2014.
- Lemasurier, Jeanne, Le contentieux administratif en droit comparé, Ed. Economica, Paris, 2001.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2017/MVV243K