EN

PrF:MVV57913K Právní klinika občan. práva - Informace o předmětu

MVV57913K Právní klinika občanského práva

Právnická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/1/0. + 30 hodin klinické části. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Kateřina Březinová, DiS. (cvičící)
Mgr. Petra Pacovská (cvičící)
Bc. Barbora Vyhnánková (cvičící)
Garance
Mgr. Kateřina Březinová, DiS.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV57913K/01: Po 2. 10. až Pá 22. 12. každé liché pondělí 15:05–16:35 Poradna
MVV57913K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory
Cíle předmětu
Občanská poradna má v neziskovém sektoru svoje nepostradatelné a nezastupitelné místo. Již téměř 20 let poskytuje své služby osobám v nepříznivé sociální situaci napříč širokým spektrem všech osmnácti oblastí, ve kterých jsou poskytovány rady a návrhy, jak situaci řešit. Studenti si mohou ověřit, prohloubit a do praxe aplikovat své znalosti z právních oblastí jako je občanské právo, občanské soudní řízení, insolvenční právo, exekuční řízení a trestní právo, správní právo, oblast pracovně právních vztahů a mnohé další. Studenti se seznámí s chodem organizace, budou se moci podílet na řešení konkrétních dotazů, s nimiž se klienti na poradnu obracejí. Přestože organizace poskytuje odborné sociální poradenství, znalost práva je nedílnou součástí činnosti. Studenti tak mohou nahlédnout na otázky právní z hlediska skutečných životních událostí. Absolvování kurzu nabízí studentům jedinečnou možnost, jak mohou nahlédnout na předmět práva z hlediska praxe. Jelikož oblast působnosti občanského poradenství je poměrně široká a klienti se na poradnu obracejí s různými otázkami a problémy nabízí tento široký prostor studentům rozhled pro jejich další profesní život. Studenti mohou v organizaci po ukončení předmětu působit jako dobrovolníci, jelikož projdou zaškolením pro výkon této činnosti. Nezanedbatelným přínosem je také posílení schopností komunikace s klienty.
Osnova
  • Studenti projdou zaškolením práce s klientem v občanském poradenství. Seznámí se s principy poradenství, etikou práce a budou se moci aktivně podílet na řešení klientských případů.
Literatura
  • Vlastní materiály vyučujících, zpracované materiály pro klienty Občanské poradny Brno, manuály pro práci v Občanské poradně.
Výukové metody
Výuka, tedy teoretická i klinická část, bude probíhat v místě sídla organizace (Občanská poradna, Anenská 10, Brno) formou výkladu a praktických ukázek poradenství, zpracováním klientských dotazů položených formou emailu či dopisu. Studenti budou rozděleni max. do 4 skupin. Jednotlivé skupiny si pak mohou vybrat výuku v pondělí nebo v úterý, a to buď v dopoledním či odpoledním bloku tedy v čase buď 9-13 hod. nebo 14-17 hod.
Informace učitele
Upozorňujeme studenty, že v Občanské poradně se celodenně nachází pes.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.