EN

PrF:BJ501Zk Občanské právo procesní III - Informace o předmětu

BJ501Zk Občanské právo procesní pro vyšší justiční úředníky III

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
10/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Mgr. Miloslav Hrdlička (přednášející)
JUDr. Michal Janoušek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc. (přednášející)
JUDr. Petr Coufalík, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Miloslav Hrdlička (pomocník)
Mgr. Tereza Pondikasová (pomocník)
Mgr. Marián Rozbora, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. (náhr. zkoušející)
JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Katedra civilního práva procesního - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra civilního práva procesního - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 20. 9. 12:00–13:40 208, 14:00–15:40 208, Pá 5. 10. 18:00–19:40 124, Pá 12. 10. 14:00–15:40 316, Pá 2. 11. 18:00–19:40 316
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS ) && BJ402K Občanské právo procesní II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky občanského práva procesního je seznámit studenty se základními pojmy a instituty civilního procesu a současně s charakteristikou jednotlivých druhů civilního procesu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Porozumět základním pojmům a institutům civilního procesu a vysvětlit je v historických souvislostech; Použít informace o procesních pojmech a institutech k řešení konkrétních procesních situací; Vytvořit samostatně některé procesní úkony (např. žalobu) na zadané téma; Předkládat racionální návrhy na řešení některých procesních situací; Na základě nabytých znalostí aplikovat ustanovení procesních předpisů na konkrétní procesní situace; Interpretovat procesní předpisy v souladu s konstantní judikaturou soudů.
Osnova
 • 1. Opravná řízení; odvolání. 2. Mimořádné opravné prostředky 3. Výkon rozhodnutí - obecná část 4. Srážky ze mzdy, přikázání pohledávky, příkaz k výplatě z účtu u peněžního ústavu 5. Prodej movitých a nemovitých věcí, prodej podniku 6. Výkon rozhodnutí na nepeněžitá plnění 7.Exekuce podle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu; evropský exekuční titul 8. Insolvenční řízení I. 9. Insolvenční řízení II. 10. Insolvenční řízení III.
Literatura
  povinná literatura
 • WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice. 7. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2014. 621 s. ISBN 9788072019403. info
  neurčeno
 • Občanský soudní řád : komentář. Edited by Milana Hrušáková - Ludvík David - Petr Lavický - Jaruška Stavino. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009. xxxiv s. ISBN 9788073574604. info
 • STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr HLAVSA. Civilní proces a organizace soudnictví. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 660 s. ISBN 8072391550. info
 • MACUR, Josef. Zásada projednací v civilním soudním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 233 s. ISBN 8021016280. info
 • MACUR, Josef. Právo procesní a právo hmotné. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 158 s. ISBN 8021007400. info
 • MACUR, Josef. Povinnost a odpovědnost v občanském právu procesním. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 151 s. ISBN 8021002646. info
Výukové metody
Během semestru probíhají přednášky. Přednášky jsou nepovinné. Při výuce jsou využívány moderní metody výuky - prezentace témat, praktické příklady, výklad judikatury soudů, prezentace doporučené literatury.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2018/BJ501Zk