EN

PrF:MP911Zk Právo cenných papírů - Informace o předmětu

MP911Zk Právo cenných papírů

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Zdeněk Houdek (přednášející)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Příkazská, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Antoš (pomocník)
Mgr. Zuzana Dvořáková (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 9. až Pá 21. 12. St 10:00–11:40 038
Předpoklady
( NOW ( MP911Z Právo cenných papírů - cvičení ) || MP911Z Právo cenných papírů - cvičení ) && ( MP405Z Obchodní právo I || CM405Z Obchodní právo I )
Cílem kurzu je osvětlit studentům základní principy fungování cenných papírů a investičních nástrojů. Ačkoliv primárně míří na cenné papíry, věnuje se i souvisejícím otázkám výběru vkladů od veřejnosti, převodu cenných papírů a jejich emisí, souvisejících aspektů jejich obchodování na trhu s cennými papíry.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je osvětlit studentům základní principy fungování cenných papírů a investičních nástrojů. Ačkoliv primárně míří na cenné papíry, věnuje se i souvisejícím otázkám výběru vkladů od veřejnosti, převodu cenných papírů a jejich emisí, souvisejících aspektů jejich obchodování na trhu s cennými papíry.
Osnova
  • 1. Cenné papíry - úvod 2. Investiční nástroje, zaknihované cp 3. Směnky a šeky I 4. Směnky a šeky II 5. Směnky a šeky III 6. Směnky a šeky IV 7. Veřejná nabídka, prospekt 8. Akcie 9. Nabídky převzetí 10. Kapitálový trh 11. Investiční služby 12. Dluhopisy
Literatura
    povinná literatura
  • KOTÁSEK, Josef. Kotásek, Pihera, Pokorná, Vítek: Právo cenných papírů. In Právo cenných papírů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 117-220. ISBN 978-80-7400-515-2. info
    neurčeno
  • LASÁK, Jan, Petr VYBÍRAL, Josef KOTÁSEK, Luboš JEMELKA, Libor NĚMEC a Marek RADAN. Zákon o nabídkách převzetí Komentář. In Zákon o nabídkách převzetí Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 708 s. info
Výukové metody
Veřejné přednášky
Metody hodnocení
Písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Upřesnění povinnosti absolvovat předmět Právo cenných papírů viz https://is.muni.cz/auth/do/law/stud/mgr/14686452/Pravidla_pro_PCP__6_.pdf.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2018/MP911Zk