EN

PrF:MVP001K Techniky vyjednávání - Informace o předmětu

MVP001K Techniky vyjednávání při poskytování právních služeb

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Tomáš Philippi (cvičící)
Garance
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVP001K/01: Pá 5. 10. 8:00–9:40 258, 10:00–11:40 258, Pá 19. 10. 8:00–9:40 258, 10:00–11:40 258, Pá 2. 11. 8:00–9:40 258, 10:00–11:40 258, Pá 16. 11. 8:00–9:40 258, 10:00–11:40 258, Pá 30. 11. 8:00–9:40 258, 10:00–11:40 258, Pá 14. 12. 8:00–9:40 258, 10:00–11:40 258, T. Philippi
MVP001K/02: Pá 12. 10. 8:00–9:40 258, 10:00–11:40 258, Pá 26. 10. 8:00–9:40 258, 10:00–11:40 258, Pá 9. 11. 8:00–9:40 258, 10:00–11:40 258, Pá 23. 11. 8:00–9:40 258, 10:00–11:40 258, Pá 7. 12. 8:00–9:40 258, 10:00–11:40 258, Pá 21. 12. 8:00–9:40 258, 10:00–11:40 258, T. Philippi
Předpoklady
SOUHLAS
Souhlas založený na sepsání krátkého motivačního dopisu stručně objasňujícího zájem o předmět.
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně. Studenti s povoleným ISP jsou povinni, stejně jako ostatní studenti, účastnit se výuky v plném rozsahu. Účast ve výuce nelze nahradit náhradním plněním.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům praktickým přístupem získat poznatky a zkušenosti pro úspěšné a efektivní právní vyjednávání. Studenti budou seznámeni jak se základními faktory, které podmiňují jednání a postoje účastníků, tak s přístupy, kterými lze takové postoje účastníků ovlivnit či využít k dosažení úspěšného výsledku jednání. Předmět je zaměřen na co nejširší praktické využití získaných znalostí a dovedností pro další právní praxi.
Osnova
  • 1.Představení vztahu právního zástupce a jeho klienta. Poukázání na nutnost vhodně nastavit jak vzájemnou komunikaci, tak pozici právního zástupce.
  • 2. Seznámení se základními zákonitostmi při komunikaci s protistranou.
  • 3. Představení odlišných technik vyjednávání a jejich důsledků.
  • 4. Snaha o nalezení nejvhodnější strategie pro dosažení úspěšného výsledku vyjednávání.
  • 5. Přiblížení základních možností pro zvýšení efektivity vyjednávání.
  • 6. Snaha o rozpoznání skutečně dosažitelného (reálného) výsledku jednání a přizpůsobení strategie vyjednávání za účelem dosažení maxima možného, včetně využití umění kompromisu.
Výukové metody
Výuka probíhá především formou modelových situací a jejich bezprostředního rozboru v rámci semináře. Pro jednotlivé semináře studenti předem obdrží popis konkrétní modelové situace, která vždy bude odpovídat některé typické občanskoprávní situaci, s níž se právník ve své praxi může obvykle setkat, jako např. jednání o uzavření smlouvy, řešení spoluvlastnických či sousedských vztahů, reklamace zboží, jednání o rozvodu manželství apod. V rámci semináře budou poté tyto modelové situace realizovány tak, aby měli studenti možnost nejen se těchto prakticky zúčastnit, ale především, aby se při svém jednání i při konfrontaci s ostatními zúčastněnými mohli přímo seznámit s různými technikami vyjednávání. Modelové situace budou vždy zároveň realizovány z pohledu různých vyjednávacích strategií, aby bylo možno se prakticky seznámit s tím, jak lze odlišnými vyjednávacími přístupy u shodné situace dosáhnout rozdílných výsledků.
Metody hodnocení
Základem pro hodnocení je účast a aktivita studenta v rámci semináře, včetně jeho přípravy na realizaci semináře.
Informace učitele
Výuka bude probíhat vždy od 8:30 do 11:30.
logolink opvk
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019.