MVV313K Local Self-Government in Poland

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Piotr Żywiecki (cvičící), doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Věra Redrupová, B.A.
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV313K/01: Po 9. 11. 18:00–19:40 041, Út 10. 11. 8:00–9:40 041, 10:00–11:40 041, St 11. 11. 8:00–9:40 041, Čt 12. 11. 16:00–17:40 041
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 31/30, pouze zareg.: 3/30
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
This course explains and gives an overview in a system of polish local self-government. The course presents theory, history, legal basis and law system about polish local self-government. In the classes teacher presents law acts about this subject, from Constitution of The Republic of Poland to exemplary acts of law issued by organs of local government. In the system of local self-government in Poland especially position has local government in Capital City of Warsaw. By the example of Warsaw the course presents question about penal responsibility of local govenrment office workers in Poland.
Výstupy z učení
At the end of the course, students should be able to:
- understand and explain hierarchy of sources of law in polish law system;
- understand system of polish administration;
- understand system of polish local self-government;
- understand special position, system and contemporary problems in local government in Warsaw;
- work with typical polish acts of law.
Osnova
 • 1. Local self-government in Poland – theory, history, legal basis.
 • 2. Local self-government in communities.
 • 3. Local self-government in districts (powiats).
 • 4. Local self-government in voivodeships.
 • 5. Acts of law issueds by organs of local government.
 • 6. Specificity of system of Capital City Warsaw.
 • 7. Legal position of districts in Warsaw.
 • 8. Practical aspects of local self-government in Warsaw. Selected problems.
 • a. Real estate management, especially problems of reprivatisation in Warsaw.
 • b. Municipal economy in Warsaw;
 • c. International coopearation of local self-government of Capital City of Warsaw.
 • 9. Penal responsibility of local govenrment office workers in Poland. Case study.
Literatura
 • See Teacher's Information for full details.
Výukové metody
Lectures, presentations, discussion.
Metody hodnocení
One-choice final test.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Literature:

Law:
1. Constitution of The Republic of Poland of 2nd April 1997, published in: Dziennik Ustaw (Dz.U.1997.78.483).
2. European Charter of Local Self-Government, Strasbourg 15th October 1985.
3. The Act of March 8 1990 on the municipal local government, (Dz.U.2020.713.j.t.).
4. The Act of June 5 1998 on the district government, (Dz.U.2020.920.j.t.).
5. The Act of June 5 1998 on the voivodeship government (Dz.U.2019.512.j.t.).
6. The Act of March 15 2002 on the system of Capital City of Warsaw, (Dz.U. 2018.1817 j.t.).

Books, articles, links:
1. Joanna Jagoda (ed.), Organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce i w Niemczech. Analiza prawnoporównawcza. Organisation ind Funktionweise der Selbstverwaltung in Polen und in Deutschland. Rechtsvergleichende Analyse, ed. Wydawnictwo CH BECK, Warszawa 2018 – only chapters in English about polish local self-government.
2. Bogdan Dolnicki (ed.), Samorząd terytorialny w Polsce i Portugalii. Analiza prawnoporównawcza. Local government in Poland and Portugal. Comparative legal analysis, ed. wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015 - only chapters in English about polish local self-government.
3. The official website of City of Warsaw: http://www.um.warszawa.pl/en.

Further materials will be distributed before and during the lectures.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/MVV313K