DO1RIPR02 Prameny římského práva I.

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. et Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Pavel Salák, Ph.D.
Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na antické prameny římského práva doby předklasické, klasické a poklasické. Vedle právních pramenů věnuje pozornost i pramenům neprávní povahy. Zaměřuje se především na prameny písemné.
Výstupy z učení
Student získá přehled o právních, ale i literárních pramenech sledovaného období;
Naučí se vyhledat vhodné prameny s ohledem na své téma;
Bude umět analyzovat jednotlivé prameny ;
Bude umět zhodnotit důvěryhodnost zdrojů;
Bude moci aplikovat vědomosti o pramenech na vyhledání zdrojů k tématu své práce;
Osnova
 • 1.Leges regiae a LDT
 • 2.předklasické prameny
 • 3.Klasické práv a jeho prameny
 • 4. Poklascké právo a jeho prameny
 • 5. Narativní prameny a jejich význam pro právo
Literatura
  povinná literatura
 • Fontes iuris romani antejustiniani. Pars altera, Auctores, Leges saeculares. Florentiae: G. Barbèra, 1908.
  doporučená literatura
 • RICCOBONO, Salvatore. Fontes iuris romani antejustiniani. Pars prima, Leges. Florentiae: G. Barbèra, 1908.
 • OTONDI, Giovanni. Leges publicae populi romani: elenco cronologico con una introduzione sull'attivita legislativa dei comizi romani. Milano: Società editrice libraria, 1912.
Výukové metody
K učebním metodám patří samostatné studium zadané odborné literatury a případně individuální odborné konzultace s vyučujícími.
Metody hodnocení
Rešerše pramenů k danému tématu a diskuse nad těmito prameny.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2022.