DA3LRM02 Legal Research Methodology II

Právnická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. (přednášející)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
prof. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Předpoklady
Basic legal research methodology course (DA2LRM01 Legal Research Methodology I)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The aim of the course is to make the students acquainted with a variety of methodological approaches in comparative law and to help the student apply these methods in his/her research.
Výstupy z učení
After the completion of the course, the student will: - understand the main issues of comparative law methodology - be able to apply these methodological approaches in his/her own research
Osnova
  • 1) Comparative law - basic problems 2) Case studies and case selection 3) Functionalism 4) Alternatives to functionalism As course literature CCL students will read Advanced introduction to Comparative Constitutional Law by Mark Tushnet, other students will read THE FUNCTIONAL METHOD OF COMPARATIVE LAW by Ralf Michaels https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2033&context=faculty_scholarship
Literatura
    doporučená literatura
  • Michaels, Ralf, ' The Functional Method of Comparative Law', in Mathias Reimann, and Reinhard Zimmermann (eds), The Oxford Handbook of Comparative Law. https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2033&context=faculty_scholarship
  • Comparative constitutional law. Edited by Mark V. Tushnet. Cheltenham: Elgar research collection, 2017, xxvii, 735. ISBN 9781785362699. info
  • HUSA, Jaakko. A new introduction to comparative law. Oxford: Hart publishing, 2015, xii, 284. ISBN 9781849467964. info
  • TUSHNET, Mark V. Advanced introduction to comparative constitutional law. Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2014, vi, 133. ISBN 9781783473519. info
Výukové metody
Workshop. A workshop together with students of the other version of this course (DAC3CLM Comparative Legal Methodology for CCL) will be organized. The students will be required to read the core materials from the Comparative Legal Methodology for CCL course before attending the workshop.
Metody hodnocení
evaluation of students' project presentations
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2024/DA3LRM02