AOBFc Obecná biofyzika - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/3/0. 45. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (přednášející)
Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Marek Dostál, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Forýtková, CSc. (cvičící)
MUDr. Tomáš Jůza (cvičící)
MUDr. Věra Maryšková (cvičící)
Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniel Vlk, CSc. (cvičící)
Marta Vágnerová (pomocník)
Garance
Mgr. Daniel Vlk, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Marta Vágnerová
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
AOBFc/01: Út 16:00–18:30 N04014/314, Út 16:00–18:30 N04009/309, Út 16:00–18:30 N04013/313
AOBFc/02: Út 16:00–18:30 N04014/314, Út 16:00–18:30 N04013/313, Út 16:00–18:30 N04009/309
AOBFc/03: Pá 7:00–9:30 N04009/309, Pá 7:00–9:30 N04014/314, Pá 7:00–9:30 N04013/313
AOBFc/04: Pá 7:00–9:30 N04014/314, Pá 7:00–9:30 N04009/309, Pá 7:00–9:30 N04013/313
Předpoklady
Základní znalosti fyziky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: rozumět a vysvětlit biofyzikální principy a zákony; ovládat základní biofyzikální měřicí přístroje; hodnotit výsledky získané základními biofyzikálními metodami z hlediska vědeckého, účinného, bezpečného a účelného přístupu k jejich využívání;porozumět principům složitějších terapeutických a diagnostických lékařských přístrojů s výjimkou metod zobrazovacích; rozlišovat možnosti využití biofyzikálních technik a lékařských přístrojů v praxi;
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student (s orientací na biomedicínskou techniku):
rozumět a vysvětlit základní biofyzikální principy a zákony;
ovládat základní biofyzikální měřicí přístroje;
hodnotit výsledky získané základními biofyzikálními metodami z hlediska vědeckého, účinného, bezpečného a účelného přístupu k jejich využívání;
porozumět principům složitějších terapeutických a diagnostických lékařských přístrojů s výjimkou metod zobrazovacích;
rozlišovat možnosti využití biofyzikálních technik a lékařských přístrojů v praxi.
Osnova
 • Praktická cvičení.
 • (Praktická výuka je členěna na výuku v laboratořích, semináře a demonstrace)
 • 1. Úvod. Organizace a bezpečnost práce v praktických cvičeních. Základy fyzikálních měření. Úvod do praktického bloku.
 • 2. Měření viskozity kapalin.
 • 3. Měření povrchového napětí kapalin.
 • 4. Absorpční křivka eosinu. Stanovení koncentrace hemoglobinu.
 • 5. Refraktometrické stanovení koncentrace NaCl. Polarimetrie. Měření optické mohutnosti čoček.
 • 6. Audiometrie. Měření krevního tlaku. Ergometr.
 • 7. Stanovení visu. Měření parametrů prostředí (hluk).
 • 8. Hemolýza suspenze erytrocytů terapeutickým ultrazvukem.
 • 9. Měření absorbce ionizujícího záření.
 • 10. Elektromagnetické vlnění a jeho vnímání. Refrigerace. Katatermometr. Měření osvětlení, Luxmetr.
 • 11. Kontaktní a bezkontaktní termografie. Termokamera, termovize. Současné fyzikální metody v léčebné praxi. 12. Zápočtový test.
Literatura
  doporučená literatura
 • HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Základy biofyziky a zdravotnické techniky. 1. vydání. Brno: Neptun, 2006. 312 stran. ISBN 8086850013. info
 • HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Dotisk 1. vyd. Brno: NEPTUN, 2004. 381 s. ISBN 8090289614. info
Výukové metody
Laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Základní podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech praktických cvičení. Průběžně jsou ústním zkoušením ověřovány znalostí principů používaných metod. Studenti povinně zpracovávají ke každé úloze komplexní protokol, který je známkován. Cvičení jsou ukončena závěrečným testem jež obsahuje obvykle 20 otázek, hodnocených 20 body. K úspěšnému zvládnutí je třeba dosáhnout alespoň 10 bodů.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/biofyz/biomedicina.htm
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.