APFYc Patologická fyziologie- přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/2. 2 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
Mgr. Monika Chmelíková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D. (cvičící)
Věra Ježková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Michal Jurajda, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
APFYc/01: každou sudou středu 16:00–20:00 A18/106
APFYc/02: každou sudou středu 16:00–20:00 A18/106
APFYc/03: každou lichou středu 16:00–20:00 A18/106
APFYc/04: každou lichou středu 16:00–20:00 A18/106
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Osnova
  • Téma č. 1 Patofyziologie jako vědní obor. Principy a etické zásady provádění experimentů na zvířatech. Zpracování experimentálních dat, základy statistiky. Téma č. 2 Experimentálně navozená anafylaktická reakce u pokusného zvířete Téma č. 3 Přehled metod molekulární biologie využívaných v partofiziologii (demonstrace vybraných laboratorních metod), význam DNA diagnostiky - detekce I/D polymorfismu v genu pro ACE Téma č. 4 Experimentální farmakologické ovlivnění mikrocirkulace u pokusného zvířete. Experimentánlní navození žilní trombózy u pokusného zvířete. Základy hematologické diagnostiky. Téma č. 5 Diabetes mellitus - patofyziologie a diagnostika. Experimentálně navozený diabetes mellitus - průkaz glukózovým tolerančním testem. Téma č. 6 EKG průkaz experimentálně navozené arytmie u pokusného zvířete (adrenergní stimulace, hypokalcémie, hyperkalemie). Esenciální hypertenze, jednorázové vyšetření krevního tlaku a tepové frekvence a ambulantní 24-hodinové monitorování krevního tlaku. Téma č. 7 Vyšetření kožní vodivosti. Spirometrické vyšetření. Vyšetření periferní cirkulace pomocí ultrazvuku.
Literatura
Metody hodnocení
Zápočet je udělován na základě docházky na praktická cvičení. Zkouška probíhá formou písemného testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Skupiny 1, 2 budou absolvovat výuku v 1., 3., 5., 7., 9., 11. a 13. Skupiny 3, 4 v týdnech 2., 4., 6., 8., 10., 12. a 14.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.