ARADp Radiologie a nukleární medicína-přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR (přednášející)
MUDr. Tomáš Andrašina, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Hedvika Bělíková (cvičící)
MUDr. Igor Černý, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Marek Dostál, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jakub Foukal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jakub Hustý, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mariana Kleinová (cvičící)
doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. (cvičící)
MUDr. Andrea Šprláková-Puková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Pavel Tobiáš, Ph.D., MBA (cvičící)
Bc. Vladimír Vitovič (cvičící)
Jitka Halouzková (pomocník)
Bc. Alena Sajídíová, DiS. (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia. - základy elektrotechniky stejnosměrného a střídavého proudu - stavba atomu, vlastnosti elementárních částic - znalost a používání SI jednotek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoretický a praktický přehled technik zobrazovacích metod, tedy radiologie a nukleární medicíny. Vedle metod, využívajících pro zobrazení RTG záření (jak emisní, tak transmisní metody) je součástí předmětu magnetická rezonance a sonografie. Součástí předmětu je porovnání technických parametrů metod a to jak hardware tak software. V předmětu budou též probírány možnosti přenosu a archivace dat se zaměřením na DICOM formát, PACS, RIS a NIS. Student po absolvování předmětu má přehled o technických principech metod využívaných v radiologii a nukleární medicíně, o jejich praktickém využití, nasazení v praxi a interdisciplinárním přístupu k oboru. Zdůraznění významu ochrany pacienta je nedílnou součástí předmětu, student zná a ví jak využít principy radiační ochrany.
Osnova
 • • 1. Přístrojová technika – rtg přístroje, nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky, vznik, tvorba a kvalita rtg obrazu, faktory ovlivňující jeho kvalitu • 2. Filmový materiál, filmové programy, zpracování filmového materiálu a technické vady rentgenogramů, archivace a komunikativní systémy, přímá digitalizace, nepřímá digitalizace ¨ • 3. Skiaskopie, tomografie, kinematografie, videozáznam, digitální záznam, paměťové luminiscenční folie, přímá digitální radiografie • 4. UZ – možnosti nastavení přístroje, úpravy obrazů – praktické důsledky teoretických principů – ukázky na přístroji • 5. UZ – fyzikální principy, rizika softwarové možnosti + ukázky na přístroji • 6. CT - fyzikální principy, rizika softwarové možnosti + ukázky na přístroji • 7. CT – moderní trend zpracování obrazu + ukázky na přístroji • 8. Klasická angiografie, DSA, angiografie přímá, přehledná, selektivní, superselektivní, angiografické intrumentarium – praktická cvičení • 9. Zobrazování magnetickou rezonancí (MRI): lokalizace a rekonstrukce obrazu, pulsní sekvence, spin echo, gradienty, Fourierova transformace, T1, T2, protonová hustota • 10. Základy MR techniky – rozdělení přístrojů a obecně, jaké části má MR a z čeho se skládá • 11. Zobrazování magnetickou rezonancí (MRI): MR spektroskopie, technické provedení – složení MR skeneru, praktická demonstrace – klinické příklady, porovnání s dalšími zobrazovacími metodami, zdravotní rizika • 12. Nukleární medicína – praktické ukázky možnosti jednotlivých metod, kolimátory, jejich funkce a rozdělení, pohybový scintigraf, scintilační kamera – základní součásti, základní technické údaje, zpracování dat v nukleární medicíně, digitalizace v NM, přenosná scintilační gamasonda a jejich využití v praxi • 13. Zvláštnosti snímkování pojízdnými rtg přístroji, na operačním sále, traumatologických nemocných, zvláštnosti pediatrické radiodiagnostiky
Literatura
  doporučená literatura
 • NEKULA, Josef. Radiologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 205 s. ISBN 8024402599. info
 • VÁLEK, Vlastimil a Jan ŽIŽKA. Moderní diagnostické metody. III.díl Magnetická rezonance. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 43 s. ISBN 80-7013-225-6. info
 • BOUDNÝ, Jaroslav, Martin KÖCHER, Jan PEREGRIN a Vlastimil VÁLEK. Moderní diagnostické metody. IV.díl Instrumentárium k intervenčním výkonům. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 42 s. ISBN 80-7013-298-1. info
 • ELIÁŠ, Pavel, Petr MÁCA, Jiří NEUWIRTH a Vlastimil VÁLEK. Moderní diagnostické metody. II.díl Výpočetní tomografie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. 84 s. ISBN 80-7013-294-9. info
 • VÁLEK, Vlastimil, Boleslav PROKEŠ, Karel BENDA, Naděžda CHVÁTALOVÁ a Jitka PEČINKOVÁ. Moderní diagnostické metody. I.díl Kontrastní vyšetření trávicí trubice. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 76 s. ISBN 80-7013-215-9. info
 • Radiodiagnostika. Edited by Zdeněk Chudáček. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995. 293 s. ISBN 80-7013-114-4. info
 • BLAŽEK, Oskar. Radiologie a nukleární medicína : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1989. 424 s., fo. info
  neurčeno
 • SÚJB Vyhláška č.219/1997 Sb.
 • SÚJB Vyhláška č.214/1997 Sb.
 • SÚJB Vyhláška č.184/1997 Sb.
 • BĚLOHLÁVEK, Otakar. Atlas pozitronové emisní tomografie. 2. vyd. Praha: Lacomed, 2004. 71 s. ISBN 8090287387. info
 • Nukleární medicína. 4. uprav. a dopl. vyd. Jilemnice: Gentiana, 2002. 154 s. ISBN 8086527050. info
 • FERDA, Jiří, Milan NOVÁK a Boris KREUZBERG. Výpočetní tomografie. Praha: Galén, 2002. 663 s. ISBN 8072621726. info
 • VYHNÁNEK, Luboš. Radiodiagnostika : kapitoly z klinické praxe. 1. vyd. Praha: Grada, 1998. 473 s. ISBN 8071692409. info
 • DIENSTBIER, Zdeněk. Diagnostika metodami nukleární medicíny. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1989. 385 s., ob. info
 • ŠEDA, Josef. Dozimetrie ionizujícího záření. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983. 418 s. info
Výukové metody
Základem výuky jsou cvičení. Přítomnost na výuce a to včetně přednášek je povinná.
Metody hodnocení
Podmínkou pro úspěšné ukončení předmětu je napsání testu a udělení zápočtu. Předmět je ukončen ústní zkouškou.Informace jsou každoročně garantem předmětu aktualizované v is.muni.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/ARADp