BALF011 Lékařská biofyzika - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
10/0/0. celkem 10. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. (přednášející)
Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Věra Maryšková (přednášející)
Marta Vágnerová (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
Commen level of high school kinowledge in physics
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:rozumět a vysvětlit biofyzikální principy a zákony - ovládat biofyzikální principy hlavních lékařských přístrojů; hodnotit výsledky zísakané základními biofyzikálními metodami z hlediska bezpečného a účelného přístupu k jejich využívání; porozumět principům terapeutických a diagnostických lékařských přístrojů, ovládat základní zákonitosti tzv. fyziologické a molekulární biofyziky. Absolvent musí získat nejen potřebné odborné vědomosti, ale také širší všeobecné vzdělání důležité pro další průběžné vzdělání zdravotních sester.
Osnova
  • Úvod do lékařské biofyziky. Fyzikální principy lékařské přístrojové techniky. Biofyzikální pohled na strukturu hmoty. Biologické účinky ionizujícího záření Úvod do molekulové biofyziky. Termodynamické procesy v živých systémech Bioelektrické jevy na membránách Biofyzika kardiovaskulárního a respiračního systému Biofyzikální funkce smyslových receptorů.Biofyzika sluchu a zraku Účinky mechanických, akustických, elektromagnetických polí a neionizujícího záření na živé systémy. Biosignály a jejich zpracování.Konvenční rentgenové zobrazovací metody. Moderní tomografické metody (CT,MRI) Diagnostické metody využívající radionuklidů.Metody a přístroje pro léčbu ionizujícího záření
  • Měření a registrace teploty, mechanických veličin. Optické diagnostické přístroje Elektrodiagnostické metody. Principy diagnostického a terapeutického užití ultrazvuku. Metody a přístroje používané pro fyzikální léčbu a chirurgii. Přístroje nahrazující funkci orgánů.
Literatura
  • HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Základy biofyziky a zdravotnické techniky. 1. vydání. Brno: Neptun, 2006. 312 stran. ISBN 8086850013. info
  • NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 524 s. ISBN 9788024711522. info
  • HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001. viii, 381. ISBN 8090289614. info
Výukové metody
Bloková teoretická výuky přednáškového charakteru zakončená zkouškou. Přednášky k dispozici www.med.muni.cz
Metody hodnocení
Zkouška je ústní a skládá se z tří otázek. Zkoušený student musí být schopen vysvětlit problémy a případně charakterizovat jejich klinický význam
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/biofyz
Konzultační hodiny, přednášky, zkušební otázky a materiály jsou vyvěšeny na nástěnce a webových stránkách Biofyzikálním ústavu LF, Kamenice 3, 3.patro www.med.muni.cz/biofyz. Consulting hours, examination questions and study materials for practical exercises are published on boards and web pages of the Department of Biophysics, Medical Faculty, Kamenice 3, 3rd floor. - www.med.muni.cz/biofyz
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Předmět je ukončen ústní zkouškou,kde student si vylosuje 3 otázky
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2017/BALF011