BAPD0321p Péče o novorozence a kojence I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
celkem 10. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Milan Bajer, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (přednášející)
MUDr. Tomáš Jimramovský (přednášející)
MUDr. Magdalena Rohanová (přednášející)
Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (cvičící)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Předpoklady
BAPA0231c Porodní asistence I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Pediatrie se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí onemocnění typických pro dětský věk, kdy je kladen důraz na specifické zvláštnosti, odlišné vyšetřovací postupy a speciální vyšetřovací techniku. Po absolvování předmětu bude student schopen zhodnotit stav novorozence po porodu a v průběhu poporodní adaptace, provést základní screeningová vyšetření novorozence, porozumí problematice kongenitálních a dědičných chorob a jejich dopadu na dítě a jeho rodinu, bude vybaven základními teoretickými i praktickými znalostmi v diagnostice a terapii nejčastějších onemocnění dětského věku.
Výstupy z učení
Student má znalosti o vzniku, průběhu, léčbě a prognózách nejčastějších onemocnění v dětském věku. Student umí určit rizikové faktory ohrožující zdravý vývoj dítěte.
Osnova
 • Organizace neonatologie a perinatologie.
 • Fyziologie novorozence se zaměřením na časnou a pozdní adaptaci.
 • Zásady observace fyziologického novorozence, morfologické a funkční charakteristiky.
 • Novorozenec s nízkou porodní hmotností.
 • Nezralý a nedonošený novorozenec.
 • Hypotrofický a přenášený novorozenec.
 • Poranění za porodu.
 • Výživa novorozence.
 • Novorozenec se závažnou VVV. Hypoxický novorozenec.
 • Bronchopulmonální dysplazie.
 • Nejčastější dědičná onemocnění.
 • Novorozenecký screening.
 • Věkové kategorie u dětí, růst a vývoj dítěte,
 • Onemocnění respiračního traktu, GIT, jater,krevní a nádorová onemocnění, endokrinní, cukrovka,
 • Vrozené poruchy metabolizmu, alergická onemocnění, imunodeficience, kožní a infekční nemoci.
Literatura
 • LEBL, Jan, Jan JANDA, Petr POHUNEK a Jan STARÝ. Klinická pediatrie. Druhé vydání. Praha: Karolinum, 2014. xix, 698. ISBN 9788024626970. info
 • JANOTA, Jan a Zbyněk STRAŇÁK. Neonatologie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. 575 s. ISBN 9788020429940. info
 • Resuscitace novorozence. Edited by Michal Prokop. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 50. s. ISBN 8024705354. info
 • BOREK, Ivo. Vybrané kapitoly z neonatologie a ošetřovatelské péče. 2. dopl. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 327 s. ISBN 8070133384. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2017/BAPD0321p