BAPR021p Klinická a porodnická propedeutika - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
celkem 10. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Emmanuela Fernandová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (přednášející)
MUDr. Soňa Surková (přednášející)
MUDr. Petra Vacková (přednášející)
MUDr. Ondřej Výška (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu budou student rozumět a umět využívat základní diagnostické, léčebné a preventivní metod používaných v interních a chirurgických oborech – anamnestické postupy, fyzikální vyšetření, laboratorní metody, zobrazovací metody, základní invazivní postupy, jejich instrumetárium a péče o nemocného v období výkonu, základní chirurgické nástroje a postupy, naléhavé situace, základy výživy nemocných a základy psychologického přístupu k nemocným.
Osnova
  • 1. týden: Úvod, anamnéza: rodinná - osobní - pracovní - farmakologická, fyziologické funkce, anamnéza nynějšího onemocnění. 2. týden: Fyzikální vyšetřovací metody - pohled, poklep, pohmat, poslech, per rectum, celkové vyšetření nemocného - vědomí, tělesné proporce, kůže, teplota, tep, dech. 3. týden: Vyšetření hlavy a krku, vyšetření ústrojí dýchacího - poslech, funkční vyšetření plic, sputum, RTG, bronchoskopie, broncho alveolární laváž, CT, HRCT. 4. týden: Vyšetření soustav kardiovaskulární - poslech srdečních ozev, EKG, echokardiografie, RTG, invazivní vyšetření srdce, funkční vyšetření srdce, vyšetření tepen, vyšetření žilního systému. 5. týden: Vyšetření břicha, vyšetření soustavy trávicí - sonografie, endoskopické metody, RTG, CT, punkční metody, izotopová vyšetření, funkční vyšetření. 6. týden: Vyšetření ledvin a močových cest - fyzikální vyšetření, laboratorní metody, sonografie, RTG, CT, isotopová vyšetření, funkční vyšetření. 7. týden: Vyšetření pohybové soustavy - klouby, páteř, kostra, svalstvo, vazivo - základy neurologického vyšetření, základy vyšetřování v endokrinologii. 8. týden: Hematologická vyšetření - krevní obraz, morfologie, heamokoagulace, imunohematologie, krevní skupiny, předtransfusní vyšetření, provedení krevní transfuse. 9. týden: Biochemická vyšetření - ionty, glykemie, bílkoviny, jaterní testy a transaminasy, lipidový metabolismus, acidobazická rovnováha, funkční zkoušky. 10. týden: Základy punkční techniky - venepunkce, možnosti žilních přístupů, hrudní punkce, perikardiální punkce, abdominální punkce, lumbální punkce, kloubní punkce, punkce kostní dřeně, trepanobiopsie, lienální punkce, punkce lymfatických uzlin. 11. týden: Anestezie místní a celková, instrumentace u drobných výkonů, příprava nemocného k operaci, odpověď organismu na trauma o operaci, pooperační komplikace. 12. týden: Zlomeniny, poranění hlavy, intrakraniální krvácení, poranění hrudníku, poranění páteře a míchy, poranění břicha. 13. týden: Náhlé příhody břišní, kýly, pancreatitis acuta, symptomatologie obstrukční žloutenky, neprůchodnost střevní, appendicitida. 14. týden: Katetry, kanyly, drény, operační rána, komplikace hojení, komplikace pooperačních stavů. 15. týden: Nutriční podpora nemocných - dietní systém, enterální podpůrná výživa, sondová výživa, pareanterální výživa, psychologická problematika.
Literatura
  • CHROBÁK, Ladislav. Propedeutika vnitřního lékařství. Illustrated by Josef Bavor. Nové, zcela přeprac. vyd. Praha: Grada, 2007. 246 s. ISBN 9788024713090. info
Výukové metody
přednáška, nácvik vyšetřovacích metod
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2018/BAPR021p