BDAJ0121b English Language I - practice

Faculty of Medicine
Autumn 2001
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Ladislav Červený (seminar tutor)
PhDr. Anděla Kobylková (seminar tutor)
PhDr. Renata Prucklová (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Language Centre, Faculty of Medicine Division - Language Centre
Contact Person: PhDr. Anděla Kobylková
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
 • MEDICAL ENGLISH. Syllabus.
 • 1st lesson: Grammar Test - Test of Knowledge.
 • 2nd lesson: Grammar: Articles, Basic Verbal Tenses (Simple and Continuous Forms), Word Order of the English Sentence, Questions, the Construction "there is/are", Plural. Special Theme: Musculoskeletal System.
 • 3rd lesson: Grammar: Modal Verbs and their Periphrastic Forms, Comparison of Adjectives and Adverbs, Pronouns. Special Theme: Cardiovascular System.
 • 4th lesson: Grammar: Passive Voice, Numerals, Dates, Telling the Time in English, Present Perfect Tense (Simple and Continuous Forms). Special Theme: Gastrointestinal System.
 • 5th lesson: Credit Test.
Literature
 • KOBYLKOVÁ, Anděla. English for medical students. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 107 pp. ISBN 80-210-1771-6. info
 • KOLLMANNOVÁ, Ludmila. Angličtina pro samouky. Dotisk 2. vyd. Voznice: LEDA, 2000. 447 pp. ISBN 80-85927-02-0. info
 • KOLLMANNOVÁ, Ludmila. Angličtina pro samouky : klíč, slovník [Kollmannová, 1996]. 2. vyd. Voznice: Leda, 1996. 64 s. info
 • TOPILOVÁ, Věra. Anglicko-český/česko-anglický lékařský slovník. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 880 pp. ISBN 80-7169-284-0. info
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá formou cvičení. Přítomnost ve cvičeních se bezpodmínečně vyžaduje. Výuka je ukončena zápočtem (z) udělovaným na základě docházky a úspěšného absolvování zápočtového testu z probrané učební látky.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Studenti se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem (TOEFL, FCE apod.) mohou vykonat zkoušku kdykoliv během semestru.
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: podle rozvrhu oboru.
Information on the extent and intensity of the course: celkem 10 hodin cvičení.
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2001, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2001/BDAJ0121b