BDAJ0222b English Language II - practice

Faculty of Medicine
Spring 2001
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Anděla Kobylková (seminar tutor)
PhDr. Renata Prucklová (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Language Centre, Faculty of Medicine Division - Language Centre
Contact Person: PhDr. Anděla Kobylková
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
 • MEDICAL ENGLISH. Syllabus.
 • 1st lesson: Grammar: Past Perfect Tense (Simple and Continuous Forms), Adverbial Clauses of Purpose. Special Theme: Respiratory System, Urinary System.
 • 2nd lesson: Grammar: Transgressives, Gerund. Special Theme: Integumentary System, Appendages of the Skin.
 • 3rd lesson: Grammar: Present Conditional, Past Conditional, Adverbial Clauses of Condition. Special Theme: Endocrine System.
 • 4th lesson: Grammar: Reported Question, Subject with Infinitive Construction, Object with Infinitive Construction. Special Theme: Nervous System (Brain, Spinal Cord, Meninges).
 • 5th lesson: Grammar: Sequence of Tenses. Special Theme: Organs of Senses.
Literature
 • KOBYLKOVÁ, Anděla. English for medical students. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 107 pp. ISBN 80-210-1771-6. info
 • KOLLMANNOVÁ, Ludmila. Angličtina pro samouky. Dotisk 2. vyd. Voznice: LEDA, 2000. 447 pp. ISBN 80-85927-02-0. info
 • KOLLMANNOVÁ, Ludmila. Angličtina pro samouky: klíč, slovník. Dotisk 2. vyd. Voznice: LEDA, 2000. 64 pp. info
 • TOPILOVÁ, Věra. Anglicko-český/česko-anglický lékařský slovník. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 880 pp. ISBN 80-7169-284-0. info
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá formou cvičení. Přítomnost ve cvičeních se bezpodmínečně vyžaduje. Výuka je ukončena zkouškou (Zk), která má písemnou a ústní část. K jejímu složení se vyžaduje zápočet za jarní semestr, který je udělován na základě řádné docházky a aktivní účasti ve cvičeních.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Studenti se státní jazykovou zkouškou, příp. jejím ekvivalentem (TOEFL, FCE apod.) mohou vykonat zkoušku kdykoliv během semestru.
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: podle rozvrhu oboru.
Information on the extent and intensity of the course: celkem 10 hodin cvičení.
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008.
 • Enrolment Statistics (Spring 2001, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2001/BDAJ0222b