BDDV051p Ošetřovatelství v dermatovenerologii - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0.7/0/0. 10. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Eva Březinová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc. (přednášející)
MUDr. Petra Fialová (přednášející)
MUDr. Hana Charvátová (přednášející)
doc. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Veronika Slonková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. (přednášející)
MUDr. Alena Vičíková (přednášející)
Bc. Dagmar Johanová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.
I. dermatovenerologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: I. dermatovenerologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 12. 1. 14:20–16:50 N03903, St 13. 1. 12:30–15:50 N03903, Čt 14. 1. 14:20–16:50 N03903
Předpoklady
BDKP021 Klinická propedeutika
Předpokladem ve vyučujícím jazyce je chronologické sestavení přednáškového programu a zajištění přednášek odbornými pedagogickými pracovníky z oboru dermatovenerologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Dermatovenerologie je lékařský obor zaměřený na diagnostiku a terapii kožních a sexuálně přenosných infekcí. Předmět dermatologie je rozdělen do 2 částí: obecné a speciální. V obecné části se studenti seznámí s strukturou kůže a fyziologií kůže, etiopatogenesou kožních onemocnění, kožními testy a základními principy léčby, zejména zevní terapie.
Výstupy z učení
Cílem speciální části dermatovenerologie je získání základních znalostí o nejčastějších kožních chorobách, jejich klinickém obraze, anamnéze, epidemiologii a managementu jejich léčby. Dalším cílem výuky tohoto předmětu je na základě získaných vědomostí, zlepšení praktických dovedností při vyšetřování pacientů a léčbě pacientů s kožními chorobami. Velký důraz je kladen zejména na zevní terapii, neboť se předpokládá, že studenti budou schopni po absolvování tohoto předmětu využívat schopností a dovedností zejména v zevní léčbě kožních nemocí.
Osnova
  • Struktura kůže a morfologie Ekzémová onemocnění Psoriáza Akne Bércové vředy a jejich léčba Kožní tumory, diagnostika a terapie Imunologie v dermatologii
Literatura
  • Náhradní obsah: Repetitorium dermatovenerologie, Dagmar Ditrichová
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek pro celou skupinu v power pointu s bohatou obrazovou dokumentací zajímavých klinických případů. Studenti mají možnost obdržet obsah přednášky v tištěné podobě nebo na F disku. Cílem výuky je získání základních znalostí z obecné a speciální dermatologie a venerologie.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení se provádí ústní zkouškou, při které student musí zodpovědět 3 otázky: z obecné dermatologie, speciální dermatologie a z venerologie. Podle vědomostí při ústní zkoušce je student klasifikován a výsledek klasifikace zapsán do indexu.
Navazující předměty
Informace učitele
Doporučená studijní literatura: 1. Záhejský J. a kol.: Speciální ošetřovatelská péče o dospělé na dermatovenerologickém oddělení 2. Ditrichová Dagmar a spol.: Repetitorium dermatovenerologie 3. Záhejský J. a kol.: Vybrané kapitoly pro depistážní sestry
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/BDDV051p