BDFA03b Farmakologie

Lékařská fakulta
podzim 2005
Rozsah
26/0/0. Celkem 26 hodin. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. (přednášející)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Miroslav Dostálek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lenka Paráková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lucia Zendulková Zahradníková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
BDBC01b Biochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • 11. 11. PŘEDNÁŠKA: Klasifikace léčiv. Mechanismy účinku léčiv. Účinky žádoucí a nežádoucí. Interakce léčiv. Seminář: Přehled lékových forem a aplikačních způsobů. Základy receptury. Lékařský předpis a jeho složení. Výpočty ve farmakologii. 13. 1. PŘEDNÁŠKA: Farmakologie periferního nervového systému. Receptory sympatiku a parasympatiku, jejich farmakologické ovlivnění. Cvičení: Základy farmakokinetiky. Nejvýznamnější farmakokinetické parametry. Soustředění - Leden 2006: 16. 1. 2006 PŘEDNÁŠKA: Neurotropní látky. Analgetika, psychofarmaka. Celková a lokální anestetika. Seminář: Antiastmatika, expektorancia a antitusika. H1-antihistaminika. Videozáznam: Antagonizace bronchokonstrikčního účinku histaminu. 17. 1. 2006 PŘEDNÁŠKA: Léčiva chorob kardiovaskulárního systému. Cvičení: Léčba vředové choroby. Antiemetika. 18. 1. 2006 PŘEDNÁŠKA: Antibiotika a chemoterapeutika. Cvičení: Léčba diabetu. 19. 1. 2006 PŘEDNÁŠKA: Předklinické a klinické zkoušení léčiv. Seminář: Farmakoterapie nádorových onemocnění. Glukokortikoidy. 20. 1. 2006 (13.30 - 15.10) Cvičení: Závěrečné testy, konzultace. Zápočty.
Literatura
  • S. Hynie a kol., Farmakologie pro bakalářské studium, dil 1. a 2.
  • Výběr z učebnice pro zdravotnické školy, J. Neuwirth: Klinická propedeutika
  • Výběr z farmakologického atlasu, H. Lullmann
  • S. Hynie, Farmakologie v kostce
Metody hodnocení
Výuka probíhá blokově, pátky: 11.11. 2005, 13.1.2006 - denně 4 vyučovací hodiny (8.00 - 11.50) (posluchárna KIGOPL, Kamenice 3, 2. posch.) Blok 16.1. - 19.1.2006 - denně 3 vyučovací hodiny (13.30 - 17.00) 20.1. 2006 2 vyučovací hodiny (13.30 - 15.10) (posluchárna KIGOPL, Kamenice 3, 2. posch.)
Zakončení - zkouška, student si vylosuje jednu trojotázku.
Přednášky i cvičení jsou povinné.
Sylabus požadované látky ke zkoušce z farmakologie
Pojem léčivo, lék. Klasifikace léčiv. Lékopis.
Mechanismy účinku léčiv.
Farmakokinetika, základní parametry a jejich význam pro účinky léků, možnosti modelování, terapeutické monitorování plasmatických hladin léčiv, individualizace dávkovacích schématů.
Lékové interakce, využitelné, nežádoucí.
Homeopatie.
Předepisování léků, recept a jeho náležitosti, lékové formy a jejich výroba.
Způsoby aplikace léků.
Nežádoucí účinky léků. Účelná farmakoterapie.
Obecné zásady léčení otrav.
Vliv diety na účinnost léků, vliv farmakoterapie na stav výživy.
Vitamíny B, C, A, D, E, K. Suplementa.
Rostlinná léčiva, rostlinné drogy.
Neurotropní léčiva. Celková a lokální anestetika. Analgetika.
Psychofarmaka.
Látková závislost.
Vlivy kouření, terapie a prevence.
Farmakologie vegetativního nervového systému, receptory sympatiku a parasympatiku, vlivy jejich ovlivnění na fyziologické funkce a možné léčebné využití.
Farmakoterapie hypertenze.
Farmakoterapie hyperlipoproteinémií.
Farmakoterapie srdečního selhávání.
Farmakoterapie srdečních arytmií.
Histamin a antihistaminika. Farmakologie alergických stavů.
Antiastmatická farmakoterapie.
Antibiotika a chemoterapeutika infekčních onemocnění.
Farmakoterapie vředové choroby. Antiemetika.
Farmakoterapie cukrovky, insuliny, p.o. antidiabetika.
Glukokortikoidy, mechanismy účinků, nežádoucí účinky. Anabolika.
Farmakoterapie nádorových onemocnění.
Imunomodulancia, imunosupresiva.
Informace učitele
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu LF MU - denně od 13.00 do 14.00, tel. 05-4949 3070. Výběr z učebnic bude studentům zapůjčen na 1 semináři. Literatura základní: 1, 2, 3. Literatura doplňková: 4 Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007.