BDIP0422i Individuální ošetřovatelská praxe II

Lékařská fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/160/0. celkem 160 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Straková, Ph.D. (cvičící)
Bc. Tereza Polzer, DiS. (pomocník)
Garance
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Tereza Polzer, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BDIP0221i Indiv.oš.praxe I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
- Studenti budou schopni ústně formulovat a dokumentovat problémy a potřeby nemocného v oblasti biologické, poznávací, emocionální, sociální a spirituální - Studenti budou schopni zajistit příjem, překlad a propuštění nemocného - Studenti budou schopni na základě svých vědomostí o zajištění potřeb nemocných přijmout a předat ústní hlášení při předání služby - Studenti budou schopni aktivně pracovat se sesterskou dokumentací - Studenti budou schopni realizovat opatření v prevenci nozokomiálních nákaz a zajistit péči o použité pomůcky (mechanická očista, dezinfekce pomůcek, příprava pomůcek ke sterilizaci, manipulace se sterilními pomůckami)
Osnova
 • Working hours: students are working in tree-shift service in law conformity; in general range of 160 oclock. Students duties and responsibilities: - To keep working hours-agreed by ward nurse - Absence at the workplace caused by sudden clases must be announced to ward nurse by phone call immediatelly, to agree spare term and lets to guarantee know, eventually their assistent. - In cooperation with the entrusted nurse ensure the complex nursing care. - Keep laws of the Czech Republic. - Works in line with ethical nurse codex and respect patients laws (rights). - Work in line with hygiene-epidemiological laws. - Goes arranged by agreed rules. Workplace: The Faculty Hospital Brno: Surgical department – unit A, B and K, Cardiology department – intermediate care unit, unit A, 2nd Haematology department – unit A, B, C, 3rd Internal-Gastroenterology department - unit A, B, The Internal , Geriatrics and Practical Medicine – unit A, B, C, Urology department.
Literatura
 • POKORNÁ, Andrea, Petra JUŘENÍKOVÁ, Katarína ĎURANOVÁ, Barbora DVOŘÁKOVÁ, Zuzana HOUZAROVÁ, Olga JANÍKOVÁ, Petra KREJČIŘÍKOVÁ, Marie LAZÁRKOVÁ, Marie MACKOVÁ, Hana PINKAVOVÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Michaela SCHNEIDEROVÁ, Alena STAŇKOVÁ, Jana STRAKOVÁ a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče o seniory. první. Brno: Tribune EU, 2011. 224 s. ISBN 978-80-263-0043-4. info
 • Ošetřovatelské diagnózy : definice & klasifikace 2009-2011. Edited by T. Heather Herdman, Translated by Pavla Kudlová. 1. české vyd. Praha: Grada, 2010. xxiv, 456. ISBN 9788024734231. info
 • NANDA-I nursing diagnoses : definitions & classification, 2009-2011. Edited by T. Heather Herdman. 3rd ed. Orford: Wiley-Blackwell, 2009. xxiii, 435. ISBN 9781405187183. info
 • MIKŠOVÁ, Zdeňka, Marie FROŇKOVÁ a Marie ZAJÍČKOVÁ. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualizované a doplněné. Praha: Grada, 2006. 171 stran. ISBN 8024714434. info
 • MIKŠOVÁ, Zdeňka. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 248 s. ISBN 8024714426. info
 • KRIŠKOVÁ, Anna. Ošetrovateľské techniky : metodika sesterských činností : učebnica pre lekárske fakulty. 2., preprac. a dopl. vyd. Martin: Osveta, 2006. 779 s. ISBN 8080632022. info
 • BLÁHA, Karel a Marta STAŇKOVÁ. Sestra a pacient : (komunikace v praxi). Edited by Lubomír Vondráček - Miloslav Ludvík. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003. 67 s. ISBN 8070133880. info
 • VONDRÁČEK, Lubomír a Miloslav LUDVÍK. Zdravotnické právo v ošetřovatelské praxi. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2003. 74 s. ISBN 8070133767. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Manuálek sociální gerontologie. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2002. 72 s. ISBN 8070133635. info
 • Průvodce ošetřovatelskou dokumentací od A do Z. Translated by Simona Šeclová. 1. české vyd. Praha: Grada, 2002. 389 s. ISBN 8024702789. info
 • STAŇKOVÁ, Marta. Sestra - reprezentant profese. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2002. 78 s. ISBN 8070133686. info
 • STAŇKOVÁ, Marta. Galerie historických osobností. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 2001. 86 s. ISBN 8070133295. info
 • STAŇKOVÁ, Marta. Hodnocení a měřící techniky v ošetřovatelské praxi. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. 55 s. ISBN 8070133236. info
 • Jak se můžeme registrovat v České asociaci sester. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. 73 s. ISBN 8070133309. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Manuálek o etice. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, 2000. 46 s. ISBN 8070133104. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Manuálek o etice pro zdravotní sestry. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 46 s. ISBN 8070133104. info
 • STAŇKOVÁ, Marta. Jak provádět ošetřovatelský proces. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999. 66 s. ISBN 8070132833. info
 • STAŇKOVÁ, Marta. Koncepce českého ošetřovatelství : základní terminologie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1998. 50 s. ISBN 8070132639. info
Výukové metody
- klinické stáže
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem na základě splnění 100 % počtu hodin praktické výuky a po vypracování a odevzdání seminární práce, pokyny viz Logbook pro odbornou ošetřovatelskou praxi.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět si zapisují pouze studenti, kteří nemají osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.