BDIT021 Informační systémy ve zdravotnictví

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0.3/0. 4. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Aleš Bourek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniel Vlk, CSc. (přednášející)
Garance
MUDr. Aleš Bourek, Ph.D.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Aleš Bourek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
Základní obecné návyky a procedury potřebné k zacházení s daty, informacemi a znalostmi. Bazální znalost principů využívaných při práci s informačními a komunikačními technologiemi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen se zaměřením na oblast zdravotnictví prokázat: 1. Schopnosti a nejběžnější postupy a návyky v zacházení s daty, informacemi, znalostmi. 2. Zdokonalení v oblasti kritického uvažování v medicíně založené na důkazech. 3. Pochopení logiky zdravotnického prostředí, komunikace s profesionály i laiky (pacienty a jejich rodinami). 4. Porozumění v základních oblastech (možnostmi, omezeními a riziky) využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnickém prostředí. Kurz Není zaměřen na nácvik činností s konkrétními hardwarovými či softwarovými prostředky. Nejedná se o kurz, který by byl zaměřen převážně na výpočetní gramotnost (práci s PC a programy).
Výstupy z učení
Student bude schopen samostatně a aktivně vyhledávat a využívat nástroje, postupy a procesy umožňující správné využití prostředí informační společnosti pro efektivnější studium lékařství a efektivnější poskytování medicínských služeb v jednotlivých lékařských specializacích; Student bude rozumět možnostem i rizikům digitalizace a používání digitální informačních a komunikačních nástrojů v procesu poskytování lékařských služeb; Student získá obecný přehled o přínosech informační společnosti v medicínské doméně a osvojí si základní správné návyky chování;
Osnova
 • V rámci části "zdravotní informatika" je předmět zaměřen na seznámení:
 • 1. s postupy a návyky zacházení s daty, informacemi, znalostmi.
 • 2. zdokonalení v oblasti kritického uvažování.
 • 3. pochopení logiky zdravotnického prostředí, komunikace s profesionály i laiky (pacienty a jejich rodinami).
 • 4. Seznámení se se základními oblastmi (možnostmi, omezeními a riziky) využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnickém prostředí.
 • Není zaměřen na nácvik činností s konkrétními hardwarovými či softwarovými prostředky. Nejedná se o kurz, který by byl zaměřen převážně na výpočetní gramotnost (práci s PC a programy). Všeobecnou osnovu předmětu lze nalézt v prezentacích na odkazu http://www.med.muni.cz/~bourek (odkazy jsou v dolní části úvodní obrazovky)
Literatura
  doporučená literatura
 • MORNSTEIN, Vojtěch. Healthcare informatics and overview of computer literacy for medical students. In: Fundamentals of biophysics and medical technology. In BOUREK, Aleš. Healthcare informatics and overview of computer literacy for medical students. In: Fundamentals of biophysics and medical technology. 1. vyd. Brno: MU Press, 2007. s. 292-317, 27 s. ISBN 978-80-210-4228-5. info
 • BOUREK, Aleš. Dlouhodobé strategie. Praha: Grada Publishing, 2001. 3 s. Internet a medicína. ISBN 80-274-0119-7. info
 • MORNSTEIN, Vojtěch, Aleš BOUREK a Ivo HRAZDIRA. Biophysical Principles of Medical Technology. 2. vyd. Brno: Vydavatelství MU, 2000. 148 s. ISBN 80-210-2414-3. info
 • FORÝTKOVÁ, Lenka a Aleš BOUREK. Programy kvality a standardy léčebných postupů, Editorství Standardů léčebných postupů. : Verlag-Dashofer, Praha, 2006. 150 s. 2006. ISBN 80-86229-29-7. info
 • BOUREK, Aleš. Jak hledat na Internetu dokumenty z gynekologie. Gynekolog, Hradec-Králové: MedExart, 2006, roč. 2006, č. 5, s. 199-202. ISSN 1210-1133. URL info
 • BOUREK, Aleš. Vyhledávací služby v Internetu obecně a se zaměřením pro gynekologii. Brno: Medica Publishing, 2001. Praktická gynekologie, 5/2001, č.3. ISBN 1211-6645. info
 • BOUREK, Aleš. General Principles and Logic of Quality Management in Health and Healthcare. In MOUMTZOGLOU A. a KASTANIA A. E-Health Systems Quality and Reliability: Models and Standards. 1. vyd. Hershey PA: Medical Information Science Ref. IGI, 2011. s. 2-19, 17 s. ISBN 978-1-61692-843-8. doi:10.4018/978-1-61692-843-8.ch001. info
Výukové metody
cvičení / seminář / řízená diskuse
Metody hodnocení
Účast na seminářích je mandatorní. Seminář je zakončen verbálním ověřením (krátká mluvnická cvičení studentů demonstrující pochopení probírané látky) úrovně znalostí.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/~bourek
Informace prosím hledejte na odkazu www.med.muni.cz/~bourek Další užitečné online zdroje lze nalézt na: http://www.medicalstudent.com (odkazy "Informatics" a " Evidence Based Medicine (EBM)")
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.