BDKM021p Mikrobiologie a imunologie - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2008
Rozsah
12/0/0. celkově 12 hodin. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (přednášející), prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. (zástupce)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ondřej Zahradníček (přednášející)
Ing. Magdalena Flasarová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Téma 1: Přehled mikrobů. Přehled mikrobiologických metod I
 • Jednotlivé skupiny mikrobů
 • Metody přímého průkazu mikrobů - přehled
 • Metody nepřímého průkazu - princip a hodnocení
 • Téma 2: Patogenita a virulence. Přehled mikrobiologických metod II
 • Patogenita a virulence
 • Průběh infekčního procesu a faktory, které se na něm podílejí
 • Metody nepřímého průkazu - příklady
 • Téma 3: Desinfekce a sterilisace
 • Sterilizace - přehled metod
 • Dezinfekce - přehled metod
 • Sterilizace a dezinfekce - zásady praktického použití
 • Téma 4: Antimikrobiální látky
 • Hlavní skupiny a mechanismy účinku antimikrobiálních látek
 • Peniciliny, cefalosporiny a chinolony
 • Aminoglykosidy, makrolidy, tetracykliny, chloramfenikol
 • Kvalitativní a kvantitativní testy citlivosti na antibakteriální látky, význam MIC
 • Téma 5: Respirační infekce
 • Etiologie a dg. infekcí HCD, oka a ucha
 • Etiologie a dg. infekcí DCD
 • Respirační infekce virové etiologie, odběr a transport materiálu
 • Téma 6: Střevní infekce
 • Hlavní původci průjmů
 • Vyšetření stolice
 • Téma 7: Močové infekce
 • Hlavní původci močových infekcí
 • Zásady odběru a transportu moče na bakteriologické vyšetření (vč. urikultu)
 • Semikvantitativní vyšetření moče, interpretace nálezů
 • Téma 8: Pohlavně přenosné nemoci
 • Přehled a rozdělení pohlavních a pohlavně přenosných nemocí
 • Klasické pohlavní nemoci - přehled, odběr materiálu, přehled diagnostiky
 • Nemoci pohlavních orgánů, které nepatří mezi klasické pohlavní nemoci
 • MOP a jeho hodnocení
 • Téma 9: Sepse, endokarditidy, neuroinfekce
 • Odběr, transport a vyšetření krve na hemokulturu
 • Odběr a transport krve a výtěrů z ran
 • Etiologie a dg. purulentních meningitid
 • Etiologie a dg. virových infekcí CNS
 • Téma 10: Nozokomiální nákazy
 • Nozokomiální nákazy - charakteristika, rozdělení, hlavní původci
 • Prevence a hlášení nozokomiálních nákaz
 • Téma 11: Hnisavé a anaerob. infekce
 • Etiologie a diagnostika pyogenních infekcí
 • Anaerobní infekce - původci, transport materiálu, zásady diagnostiky
 • Téma 12: Zásady odběru a transportu materiálu k mikrobiologickému vyšetření, průvodky
 • Obecné zásady odběru a transportu infekčního materiálu
 • Přehled základních odběrových souprav a nádobek
 • Správně vyplněná průvodka a její význam
 • Téma 13: Základy klinické mykologie a parazitologie
 • Původci mykóz
 • Původci parazitárních infekcí
 • Vyšetřovací metody v parazitologii a mykologii
 • U denního studia se probírá každé téma jeden týden. Přednáška a praktické cvičení do sebe plynule přecházejí (jsou časově vždy zařazeny bezprostředně za sebou), praktické cvičení má charakter demonstrace přednášeného.
Literatura
 • Skripta v elektronické podobě jsou k dispozici ve Studijních materiálech
Metody hodnocení
Povinnost navštěvovat výuku je striktně vyžadována, neomluvené absence mohou být důvodem odepření zápočtu. Vzhledem k těsné návaznosti přednášky a praktického cvičení nelze absolvovat v rámci jednoho tématu např. pouze praktické cvičení. Výuka je zakončena dílčí zkouškou, která je ústní (student si vylosuje jednu z dvaceti dvojotázek).
Informace učitele
http://www.medmicro.info
Skripta, uvedená v "Literatuře", jsou velmi stručným přehledem požadovaných znalostí. Studentům s hlubším zájmem o obor rádi doporučíme další literaturu ke studiu. E-mailový a telefonický kontakt:
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.: miroslav.votava@fnusa.cz, telefon 543 183 090 (přednosta ústavu)
as. MUDr. Vladana Woznicová, PhD.: woznicova@fnusa.cz, telefon 543 183 097 as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz, telefon 543 183 113, mobil 777 031 969
as. MUDr. Filip Růžička, PhD.: fruzic@fnusa.cz, telefon 543 183 117
as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, telefon 543 183 097
as. ing. Veronika Holá, PhD.: veronika.hola@fnusa.cz, telefon 543 183 093
doc. MUDr. Vlastimil Obdržálek, CSc.: vlastimil.obdrzalek@fnusa.cz, telefon 543 183 092
Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu.
Předmět převážně vyučuje as. Zahradníček, zkoušejí různí pověření zkoušející (ne as. Zahradníček)
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Zkušební otázky budou uveřejněny ve Studijních materiálech předmětu
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2008/BDKM021p