BDKP021 Klinická propedeutika

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0.8/0/0. 12. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Tereza Gregorová (přednášející)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (přednášející)
MUDr. Martina Nevrtalová (přednášející)
MUDr. Zuzana Štefinová (přednášející)
MUDr. Ondřej Výška (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 15. 3. 9:50–11:30 F01B1/327, Pá 29. 3. 8:00–9:40 F01B1/327, Pá 12. 4. 9:50–12:20 F01B1/327, Pá 26. 4. 10:40–13:10 F01B1/327, Pá 24. 5. 12:30–14:10 F01B1/327
Předpoklady
BDLT011 Lék. terminol. a latina - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu budou student rozumět a umět využívat základní diagnostické, léčebné a preventivní metod používaných v interních a chirurgických oborech – anamnestické postupy, fyzikální vyšetření, laboratorní metody, zobrazovací metody, základní invazivní postupy, jejich instrumetárium a péče o nemocného v období výkonu, základní chirurgické nástroje a postupy, naléhavé situace, základy výživy nemocných a základy psychologického přístupu k nemocným.
Osnova
 • 1. Anamnéza
 • 2. Celkové vyšetření nemocného.
 • 3. Vyšetření hlavy a krku.
 • 4. Vyšetření hrudníku.
 • 5. Poslech srdečních ozev.
 • 6. Vyšetření břicha.
 • 7. Vyšetření pohybového aparátu, základy endokrinního a neurologického vyšetření
 • 8. Hematologické laboratorní vyšetření.
 • 9. Biochemické laboratorní vyšetření.
 • 10. Katetry, kanyly, drény.
 • 11. Místní a celková anestézie.
 • 12. Punkční techniky
 • 13. Úrazy, urgentní stavy.
 • 14.Základy výživy nemocných, základy psychologického přístupu k nemocným.
Literatura
 • PACOVSKÝ, Vladimír. Klinická propedeutika : pro magisterské a bakalářské studium ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 166 s. ISBN 807184943X. info
Výukové metody
přednáška, cvičení,
Metody hodnocení
praktická a ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.