BDOD0121i Nursing Practice I

Faculty of Medicine
autumn 2018
Extent and Intensity
0/0/0. 1 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Zdeňka Knechtová (seminar tutor)
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková (seminar tutor)
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA
Department of Health Sciences - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Contact Person: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA
Supplier department: Department of Health Sciences - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Main objectives of this course are identified in the cognitive, psychomotoric and also moral and ethical level and could be summarised as follows - at the end of this course students should be able to: - understand what the basic nursing skils are - recall the basic nursing skills and expalin their content - to recall the basic nursing equipment for the bathing, feeding, excreting of the patients -to explain and demonstarate how to provide basic nursing care towards the people with disorders to help them with mowing, feeding, bathing and excreting - practicaly demonstrated how to make a bed (occupied and unccupied), and how to wash patients with the mobility problem in the model situation in skill labo - to explain the using of the standardised examination of the patients status (Barthel test ADL, IADL etc.) -to explain basic technigues of measurement of vital signs (eg. temperature, blood pressure, pulse, recall the equipment, - to demonstrate the ability to measure temperature, pulse, blood presure etc. - to identify the problem of the patients and on the basis of identification they will be able to determine and delineate nursing diagnoses according to NANDA -to define the necessity of effectiveness and holistic nursing care - to asses the health status of the pateints on the basis of the vital sign measurement (P, BP, temperature etc.) - to prepare all the equipment for the basic nursing skills (washing, feeding, moving, excreting) - to identify the problem of the patients with the chronic diseases (according the scales) - to evaluate the appropriate nursing skills in the model situation concerning the basic nursing skills - to compare the approach to the patients with different health status concenrning the basic nursing skills - they will be able to use basic nursing dictionnary and scientific terms in relation with basic nursing care - to use the scientific sources (electronical, books etc.)The subject Basic Nursing skills is classify as a theoretical and practical with a superiority of practical activities in relation with nursing care. The tuition is situated in the skill labs where the clinical enviromen is simulated. There are used the modern approaches according the evidence based healthcare during the lectures.
Learning outcomes
Main objectives of this course are identified in the cognitive, psychomotoric and also moral and ethical level and could be summarised as follows - at the end of this course students should be able to: - understand what the basic nursing skils are - recall the basic nursing skills and expalin their content - to recall the basic nursing equipment for the bathing, feeding, excreting of the patients -to explain and demonstarate how to provide basic nursing care towards the people with disorders to help them with mowing, feeding, bathing and excreting - practicaly demonstrated how to make a bed (occupied and unccupied), and how to wash patients with the mobility problem in the model situation in skill labo - to explain the using of the standardised examination of the patients status (Barthel test ADL, IADL etc.) -to explain basic technigues of measurement of vital signs (eg. temperature, blood pressure, pulse, recall the equipment, - to demonstrate the ability to measure temperature, pulse, blood presure etc. - to identify the problem of the patients and on the basis of identification they will be able to determine and delineate nursing diagnoses according to NANDA -to define the necessity of effectiveness and holistic nursing care - to asses the health status of the pateints on the basis of the vital sign measurement (P, BP, temperature etc.) - to prepare all the equipment for the basic nursing skills (washing, feeding, moving, excreting) - to identify the problem of the patients with the chronic diseases (according the scales) - to evaluate the appropriate nursing skills in the model situation concerning the basic nursing skills - to compare the approach to the patients with different health status concenrning the basic nursing skills - they will be able to use basic nursing dictionnary and scientific terms in relation with basic nursing care - to use the scientific sources (electronical, books etc.)The subject Basic Nursing skills is classify as a theoretical and practical with a superiority of practical activities in relation with nursing care. The tuition is situated in the skill labs where the clinical enviromen is simulated. There are used the modern approaches according the evidence based healthcare during the lectures.
Syllabus
 • - Nursing process concerning the arrangement of moving of the patients (body activity and bodily needs, self-sufficiency) by healthy and also ill people
 • - Nursing process concerning the hygienic needs by healthy and also ill people
 • - Nursing process concerning the feeding and hydration by healthy and also ill people
 • - Nursing process concerning the excreting (urinaation and defecation) by healthy and also ill people
 • - Nursing process concerning the vital signs measurements (temperature, pulse, exreting, breathing, blood pressure etc.) by healthy and also ill people
Literature
 • odborné časpoisy SESTRA, FLORENCE, DIAGNÓZA V OŠETŘOVATELSTVÍ
 • MIKŠOVÁ, Zdeňka, Marie FROŇKOVÁ and Marie ZAJÍČKOVÁ. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualizované a doplněné. Praha: Grada, 2006. 171 stran. ISBN 8024714434. info
 • MIKŠOVÁ, Zdeňka. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 248 s. ISBN 8024714426. info
 • BLÁHA, Karel and Marta STAŇKOVÁ. Sestra a pacient : (komunikace v praxi). Edited by Lubomír Vondráček - Miloslav Ludvík. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003. 67 s. ISBN 8070133880. info
 • VONDRÁČEK, Lubomír and Miloslav LUDVÍK. Zdravotnické právo v ošetřovatelské praxi. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2003. 74 s. ISBN 8070133767. info
 • ROZSYPALOVÁ, Marie and Alena ŠAFRÁNKOVÁ. Ošetřovatelství I : pro 1. ročník středních zdravotnických škol. 1. vyd. Praha: Informatorium, 2002. 231 s. ISBN 8086073963. info
 • ROZSYPALOVÁ, Marie and Alena ŠAFRÁNKOVÁ. Ošetřovatelství II : pro 2. ročník středních zdravotnických škol. 1. vyd. Praha: Informatorium, 2002. 239 s. ISBN 8086073971. info
 • STAŇKOVÁ, Marta. Sestra - reprezentant profese. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2002. 78 s. ISBN 8070133686. info
 • STAŇKOVÁ, Marta. Galerie historických osobností. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 2001. 86 s. ISBN 8070133295. info
 • STAŇKOVÁ, Marta. Hodnocení a měřící techniky v ošetřovatelské praxi. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. 55 s. ISBN 8070133236. info
 • Jak se můžeme registrovat v České asociaci sester. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. 73 s. ISBN 8070133309. info
 • DOENGES, Marilynn E. and Mary Frances MOORHOUSE. Kapesní průvodce zdravotní sestry. Translated by Ivana Suchardová. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2001. 565 s. ISBN 8024702428. info
 • ČERVINKOVÁ, Eliška. Ošetřovatelské diagnózy. Vyd. 2., dopl. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. 165 s. ISBN 8070133325. info
 • TRACHTOVÁ, Eva. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 185 s. ISBN 8070133244. info
 • České ošetřovatelství. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. info
 • ČERVINKOVÁ, Eliška. Ošetřovatelské diagnózy. 2000th ed. Brno: IDV PZ, 2000. info
 • ČERVINKOVÁ, Eliška and Hilda VORLÍČKOVÁ. Ošetřovatelské diagnózy : pomůcka k výuce ošetřovatelského procesu v rámci programu Leonardo. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. nestr. ISBN 8070133031. info
 • STAŇKOVÁ, Marta. Jak provádět ošetřovatelský proces. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999. 66 s. ISBN 8070132833. info
 • STAŇKOVÁ, Marta. Jak zavést ošetřovatelský proces do praxe. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999. 49 s. ISBN 8070132825. info
 • ROZSYPALOVÁ, Marie and Marta STAŇKOVÁ. Ošetřovatelství I/1 : pro střední zdravotnické školy. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 1999. 234 s. ISBN 8086073394. info
 • ROZSYPALOVÁ, Marie and Marta STAŇKOVÁ. Ošetřovatelství I/2. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 1999. 209 s. ISBN 8086073408. info
 • Sestra a akutní stavy od A do Z. Edited by Beth Lothrop Adams - Catherine E. Harold, Translated by Ivana Suchardo. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 488 s. ISBN 8071698938. info
 • ROZSYPALOVÁ, Marie and Marta STAŇKOVÁ. Ošetřovatelství : pro střední zdravotnické školy. Díl 1/2. 2. přeprac. vyd. Praha: Informatorium, 1996. 209 s. : i. ISBN 80-85427-94-X. info
 • Ošetřovatelství 1/1 :pro střední zdravotnické školy. Edited by Marie Rozsypalová - Marta Staňková. 2. přeprac. vyd. Praha: Informatorium, 1996. 234 s. ISBN 80-85427-93-1. info
 • ROZSYPALOVÁ, Marie and Marta STAŇKOVÁ. Ošetřovatelství 1/2 : pro střední zdravotnické školy. 2. přeprac. vyd. Praha: Informatorium, 1996. 209 s. ISBN 808542794X. info
 • KOZIEROVÁ, B., G. ERBOVÁ and R. OLIVIEROVÁ. Ošetrovatelstvo I. a II. díl. Martin: Osveta, 1995. info
 • KOZIEROVÁ, B., G. ERBOVÁ and R. OLIVIEROVÁ. Ošetrovatelstvo I. a II. díl. Martin: Osveta, 1995. info
 • Ošetrovateĺstvo 2 :koncepcia, ošetrovateĺský proces a prax. Edited by Barbara Kozierová. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1995. xvii, 839-. ISBN 80-217-0528-0. info
 • ROZSYPALOVÁ, M. Ošetřovatelství - cvičení. Praha: Avicenum, 1989. info
Teaching methods
- lecture - seminar group learning - RWCT (reading and writing for the critical thinking) - PBL - Problem based learning - group discussion - practical demonstration and examination in the model situations - group projects - EBN (evidence based nursing)
Assessment methods
- credit:active attendance during the seminars (compulsory- excused absence - once a term = 2 teaching hours) - group oral test - manifestation of good knowledge during the tuition (one F - fail mark during the term) - the final written test
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
The course is taught: every week.
Information on the extent and intensity of the course: celkově 166 hodin.
The course is also listed under the following terms Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (autumn 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2018/BDOD0121i