BDOI0321p Ošetřovatelství v interních oborech I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0.7/0/0. 10. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Olga Králová (přednášející)
MUDr. Miluše Kupková (přednášející)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (přednášející)
MUDr. Jiří Nakládal (přednášející)
MUDr. Ondřej Výška (přednášející)
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
Hana Cahová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 11. 9. 8:00–9:40 B09/324, St 12. 9. 10:00–11:40 B11/211, Čt 13. 9. 10:00–11:40 B11/211, Pá 19. 10. 11:00–12:40 F01B1/309, Pá 16. 11. 10:00–11:40 F01B1/309
Předpoklady
BDKP021 Klinická propedeutika && BDTO0222 Teorie ošetřovatelství II && BDOP021 Ošetřovatelské postupy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu budou mít posluchači základní přehled nejčastějších interních chorob, se kterými se mohou setkat, budou schopni včas rozpoznat vznikající komplikace a sestavit adekvátní plán řešení.
Osnova
 • 1. týden: Onemocnění dýchacího ústrojí I. Anatomie, fyziologie a patofyziologie, nejdůležitější příznaky, diagnostika, naléhavé příhody v pneumologii, respirační insuficience.
 • 2. týden: Onemocnění dýchacího ústrojí II. Onemocnění průdušek, nádory plic a průdušek.
 • 3. týden: Onemocnění dýchacího ústrojí III. Záněty plic, plicní absces, pneumokoniózy, tuberkulóza dýchacího ústrojí.
 • 4. týden: Onemocnění dýchacího ústrojí IV. Plicní mykózy, nemoci pohrudnice, mediastina a bránice, vrozené vady dýchacího ústrojí, plicní manifestace jiných interních nemocí.
 • 5. týden: Onemocnění srdce I. Vyšetřovací metody, srdeční selhání, arytmie.
 • 6. týden: Onemocnění srdce II. Ischemická choroba srdeční, její formy, rizikové faktory, prevence. Základy komunikace, zvládání stresových situací
 • 7. Onemocnění srdce III. Záněty srdce, získané srdeční vady, vrozené srdeční vady, onemocnění aorty.
 • 8. týden: Šok, synkopa, plicní embolizace, plicní hypertenze, cor pulmonale, neurocirkulační astenie.
 • 9. týden: Onemocnění cév. Onemocnění tepen, onemocnění žil, onemocnění lymfatických cév.
 • 10. týden: Základy imunologie. Imunita buněčná, imunita protilátková, imunodeficy, stavy se zvýšenou tvorbou imunoglobulinů, imunosupresivní a imunostimulační léčba.
 • 11. týden: Onemocnění krve a krvetvorných tkání I. Anemie, leukemie, lymfoproliferativní onemocnění.
 • 12. týden: Onemocnění krve a krvetvorných tkání II. Myeloproliferativní onemocnění, krvácivé stavy, disseminovaná intravaskulární koagulopatie, transfuse.
 • 13. týden: Nemoci pohybového ústrojí. Zánětlivé revmatické nemoci, zánětlivé onemocnění pojiva, metabolické nemoci kloubů, degenerativní nemoci kloubů a páteře.
 • 14. týden: Onemocnění trávicí trubice I. Vyšetřovací metody, onemocnění jícnu, onemocnění žaludku.
 • 15. týden: Onemocnění trávicí trubice II. Choroby tenkého střeva, choroby tlustého střeva, choroby jater, slinivky.
Literatura
 • Vnitřní lékařství. Edited by Miroslav Souček. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2011. xliv, 805. ISBN 9788021054189. info
 • KLENER, Pavel. Vnitřní lékařství. 3., přepr. a dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 1158 s. ISBN 8024612526. info
 • KUBEŠOVÁ, Hana. Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství II. Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, 2005. 103 s. ISBN 80-210-3647-8. info
 • KLENER, Pavel. Vnitřní lékařství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 115 s. ISBN 8072622102. info
 • KUBEŠOVÁ, Hana. Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství, I. díl. Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, 2003. 103 s. info
Výukové metody
přednáška. prezentace kazuisitk
Metody hodnocení
praktická a ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.