BDPY051p Ošetřovatelství v psychiatrii - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Hořínková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Michaela Mayerová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jitka Hüttlová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Křenek (přednášející)
Mgr. Sylvie Fedorová (přednášející)
Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Adam Fiala (přednášející)
Mgr. Adéla Látalová (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 29. 9. 12:00–14:30 N02206a, St 30. 9. 12:00–14:30 N02206a, Čt 1. 10. 12:00–14:30 N02206a, Pá 2. 10. 8:00–10:30 N02206a, Pá 9. 10. 8:00–10:30 N02206a
Předpoklady
BDKP021 Klinická propedeutika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle výuky jsou:
- získání teoretických znalostí o organizaci a významu psychiatrie v ošetřovatelské péči
- získání teoretických znalostí o hlavních psychiatrických poruchách
- získání teoretických znalostí o řešení akutních psychiatrických stavů
- získání teoretických znalostí o možných farmakologických i nefarmakologických postupech léčby
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen:
- porozumět významu a organizaci psychiatrie v ošetřovatelské péči
- popsat a rozpoznat příznaky nejčastějších psychiatrických poruch a psychóz
- navrhnout vhodnou akutní léčbu pro zklidnění neklidného pacienta
- navrhnout vhodné farmakologické i nefarmakologické postupy léčby;
Osnova
 • Základy organizace psychiatrické péče
 • Psychiatrická diagnostika
 • Poruchy jednotlivých psychických funkcí
 • Schizofrenie
 • Afektivní poruchy
 • Závislosti
 • Úzkostné a jiné neurotické poruchy
 • Poruchy příjmu potravy
 • Poruchy osobnosti
 • Duševní poruchy v šestinedělí
 • Základy terapie psychických poruch
 • Farmakoterapie a další biologické způsoby léčby v psychiatrii
 • Pedopsychiatrie
Literatura
  povinná literatura
 • KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html. Portál LF MU (on-line). 2011. info
 • MALÁ, Eva a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie : [učebnice pro zdravotní sestry a další pomáhající profese]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 143 s. ISBN 9788073677237. info
  doporučená literatura
 • RABOCH, Jiří, Pavel PAVLOVSKÝ a Dana JANOTOVÁ. Psychiatrie : minimum pro praxi. 5. vyd. Praha: Triton, 2012. 239 s. ISBN 9788073875824. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 192 s. ISBN 8071844942. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 206 s. ISBN 8071842036. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 5. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2006. 383 s. ISBN 8073671220. info
Výukové metody
Týdenní bloková výuka formou:
teoretických seminářů
kazuistických seminářů
Metody hodnocení
Účast na výuce (povolena 1 absence)
Zkouška formou písemného testu. Jedná se o test s výběrem jedné správné odpovědi. Test má 10 otázek, pro úspěšné absolvování testu musí student správně zodpovědět alespoň 6 otázek.
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
Výuka probíhá blokovou formou v posluchárně Psychiatrické kliniky FN Brno, budova G, 1. patro, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Termíny výuky: 29. 9. 2020: 12.00 - 14.30 hodin 30. 9. 2020: 12.00 - 14.30 hodin 1. 10. 2020: 12.00 - 14.30 hodin 2. 10. 2020: 8.00 - 10.30 hodin 9. 10. 2020: 8.00 - 10.30 hodin Rozpis výuky najdete na: https://is.muni.cz/auth/el/med/podzim2020/BDPY051p/op/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka má charakter prohlubující a doplňující.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/BDPY051p