BFFI0222c Biofyzika, Informatika II

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/4/0. 60. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Aleš Bourek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Věra Maryšková (cvičící)
Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. (cvičící)
Mgr. Daniel Vlk, CSc. (cvičící)
Mgr. Leona Dunklerová (pomocník)
Marta Vágnerová (pomocník)
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BFFI0222c/01: St 13:00–16:20 N04009/309
BFFI0222c/02: St 13:00–16:20 N03010
Předpoklady
BFFI0121p Biofyzika, Informatika I
Předpokladem pro informatickou část cvičení je zvládnutí základních návyků v oblasti obecného zpracovávání dat, informací a znalostí a práce s informačními a komunikačními technologiemi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student (v intencích svého fyzioterapeutického zaměření) schopen: rozumět a vysvětlit biofyzikální principy a zákony; ovládat základní biofyzikální přístroje; hodnotit výsledky získané základními biofyzikálními metodami z hlediska vědeckého, účinného, bezpečného a účelného přístupu k jejich využívání;porozumět principům složitějších terapeutických a diagnostických lékařských přístrojů; rozlišovat možnosti využití biofyzikálních technik a lékařských přístrojů v praxi;
Na konci tohoto kurzu bude student schopen se zaměřením na oblast zdravotnictví také prokázat: 1. Schopnosti a nejběžnější postupy a návyky v zacházení s daty, informacemi, znalostmi. 2. Zdokonalení v oblasti kritického uvažování v medicíně založené na důkazech. 3. Pochopení logiky zdravotnického prostředí, komunikace s profesionály i laiky (pacienty a jejich rodinami). 4. Porozumění v základních oblastech (možnostmi, omezeními a riziky) využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnickém prostředí. Nejedná se o kurz, který by byl zaměřen převážně na výpočetní gramotnost (práci s PC a programy).
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student (v intencích svého fyzioterapeutického zaměření):
- - rozumět biofyzikálním principům a zákonům;
ovládat základní biofyzikální měřicí přístroje;
- hodnotit výsledky získané základními biofyzikálními metodami z hlediska vědeckého, účinného, bezpečného a účelného přístupu k jejich využívání;
- porozumět principům složitějších terapeutických a diagnostických lékařských přístrojů;
- rozlišovat možnosti využití biofyzikálních technik a lékařských přístrojů v praxi;
Student bude též schopen se zaměřením na oblast zdravotnictví prokázat:
1. Schopnosti a nejběžnější postupy a návyky v zacházení s daty, informacemi, znalostmi.
2. Zdokonalení v oblasti kritického uvažování v medicíně založené na důkazech.
3. Pochopení logiky zdravotnického prostředí, komunikace s profesionály i laiky (pacienty a jejich rodinami). 4.
Porozumění v základních oblastech využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnickém prostředí.
Nejedná se o kurz, který by byl zaměřen převážně na výpočetní gramotnost (práci s PC a programy).
Osnova
 • Praktická cvičení.
 • (Praktická výuka je členěna na výuku v laboratořích, semináře a demonstrace)
 • 1. Úvod. Organizace a bezpečnost práce v praktických cvičeních. Základy fyzikálních měření. Úvod do praktického bloku. Principy elektrických přístrojů a jejich používání.
 • 2. Informace (Přehled a vývoj).Lékařská informatika (náplň, pojmy). Informační technologie (hardware, software, OS, LAN, WAN)
 • 3. Informační zdroje (data mining - data warehousing) Informační systémy (NIS, expertní systémy, AI, CME)
 • 4. Měření viskozity kapalin. Měření povrchového napětí kapalin.
 • 5. Absorpční křivka eosinu. Stanovení koncentrace hemoglobinu. Refraktometrické stanovení koncentrace NaCl. Polarimetrie. Měření optické mohutnosti čoček.
 • 6. Audiometrie. Měření krevního tlaku. Ergometr. Stanovení visu.
 • 7. Měření povrchové kožní teploty termistorem. Měření teploty termočlánkem. Měření parametrů prostředí (hluk).
 • 8. Hemolýza suspenze erytrocytů terapeutickým ultrazvukem. Měření absorbce ionizujícího záření.
 • 9. Měření napětí a frekvence el. signálů osciloskopem. Měření kožního odporu. Analýza akustických prvků lidského hlasu. Měření impedance tkáně.
 • 10. Elektromagnetické vlnění a jeho vnímání. Refrigerace. Katatermometr. Měření osvětlení, Luxmetr.
 • 11. Kontaktní a bezkontaktní termografie. Termokamera, termovize. Současné fyzikální metody v rehabilitační praxi.
 • 12. Vyšetřovací metody. Elektrodiagnostické metody. Individuální měření EKG. Elektrické dráždění. Účinky stejnosměrných a střídavých proudů. Vyšetření oka.
 • 13. Zobrazovací metody. Ultrazvuk a „Dopplerovské“ metody měření rychlosti. RTG, Tomografie. NMR.
 • 14. Zápočtový test.
 • V rámci části "zdravotní informatika" je předmět zaměřen na seznámení: 1. s postupy a návyky v zacházení s daty, informacemi, znalostmi. 2. zdokonalení se v oblasti kritického uvažování 3. pochopení logiky zdravotnického prostředí, komunikace s profesionály i laiky (pacienty a jejich rodinami) 4. seznámení se se základními oblastmi (možnostmi, omezeními a riziky) využití informačních a komunikačních technologií ve zdravotnickém prostředí Nejedná se o kurz, který by byl zaměřen převážně na výpočetní gramotnost (práci s PC a programy).
Literatura
  doporučená literatura
 • HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Základy biofyziky a zdravotnické techniky. 1. vydání. Brno: Neptun, 2006. 312 stran. ISBN 8086850013. info
 • HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Dotisk 1. vyd. Brno: NEPTUN, 2004. 381 s. ISBN 8090289614. info
Výukové metody
cvičení / seminář / řízená diskuse
Metody hodnocení
Účast na cvičeních je povinná. Úroveň získaných znalostí může být ověřena verbálně a na závěr krátkým písemným testem, jehož úspěšné absolvování (20 otázek s limitem 10 správnách odpovědí) je podmínkou pro připuštění k závěrečné ústní zkoušce. Tato zkouška též ověřuje znalosti získané v předmětu BFFI0121p.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/biofyz/fyzioterapieBC_LF.htm
Pro část zdravotní informatiky lze další užitečné online zdroje nalézt na: http://www.medicalstudent.com (odkazy "Informatics" a " Evidence Based Medicine (EBM)") a na webové stránce http://www.med.muni.cz/~bourek/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/BFFI0222c